EVO VERRAST OVER MEETLUSSEN VOOR OVERBELADEN VRACHTAUTO'S

De EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, is al enige tijd in gesprek met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over het overbeladen van vrachtwagens. Net nu er concrete stappen worden gezet door verladers en eigen vervoerders komt het Ministerie met deze maatregel. De EVO betreurt dit gebrek aan vertrouwen in het zelfoplossend vermogen van de organisaties. De EVO vindt dat Minister Netelenbos het beeld oproept dat er sprake is van opzet en bewuste overtredingen. De EVO onderkent dat overbelading een probleem is maar plaatst kanttekeningen bij de omvang en zwaarte van de overtredingen. In de meerderheid van de gevallen gaat het om overbelading op ‚‚n van de assen, bijvoorbeeld doordat tijdens de rit lading wordt gelost. Het is in de praktijk heel moeilijk om exact vast te stellen, wanneer het gevaar van overbelading ontstaat. De EVO pleit ervoor om vrachtwagens uit te rusten met weegsystemen, zodat al tijdens het laden maatregelen genomen kunnen worden. De EVO roept ondernemers op om 27 oktober naar Hotel Mercure in Nieuwegein te komen voor een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven, waar deze en andere oplossingen worden gepresenteerd.

23 augustus 1999

Deel: ' EVO verrast over meetlussen voor overbeladen vrachtauto's '
Lees ook