Verladersorganisatie EVO adviseert ondernemers:
DUITSE VOORHEFFING UITERLIJK 30 SEPTEMBER TERUGVRAGEN

Als ondernemers de verplichte bronbelasting van 30 procent nog dit jaar terug willen zien, dan zullen zij in ieder geval voor 30 september bij de Duitse fiscus vrijstelling of vermindering moeten aanvragen. De verladersorganisatie EVO in Zoetermeer adviseert bedrijven zo snel mogelijk tot actie over te gaan, maar wijst op de bepaald niet eenvoudige invulformulieren die de Duitse staat beschikbaar stelt.

De EVO is om die reden een samenwerking aan gegaan met een internationaal accountantskantoor. Op deze wijze wordt het mogelijk snel de juiste vestiging van het Duitse Finanz Ambt te vinden waaronder de ondernemer resulteert. De eerste ervaring leert dat deze aanpak voorkomt dat de ondernemer twaalf tot achttien maanden op zijn geld moet wachten.

Nederlandse bedrijven die zaken doen met Duitse opdrachtgevers krijgen te maken met een soort belastingvoorheffing oftewel bronbelasting. In dat geval ontvangt de ondernemer slechts 70 procent van zijn factuur vergoed. De resterende 30 procent wordt via de opdrachtgever ingehouden.

PB 99.40
22 juli 1999

Noot redactie:
Contactpersoon: Carel Erasmus (079) 346 72 53.

Deel: ' EVO vraag Duitse voorheffing voor 30 september terug '
Lees ook