EVO WIL EU-STEUN VOOR HERSTEL ALPENTUNNELS

De EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van diverse Europese lidstaten. De Nederlandse export komt onder druk te staan nu twee tunnels door recente ongelukken buiten gebruik zijn gesteld. Deze ongelukken waren wellicht minder ernstig geweest als er meer ge‹nvesteerd zou zijn in de capaciteit en veiligheid.

Veel tunnels op de belangrijke doorgaande Europese verbindingen zijn al tientallen jaren oud en niet berekend op de grote toename van het verkeer. Terwijl ieder jaar de tolgelden en heffingen voor het gebruik van tunnels worden verhoogd, verzuimen de overheden en exploitatiemaatschappijen de noodzakelijke investeringen te doen. Om nu snel de veiligheid te verbeteren, zou de Europese Unie moeten bijspringen. De EVO heeft samen met de IRU (International Road Transport Union) de Europese Unie gevraagd om het herstel aan de tunnels voor te financieren, of gelden uit het fonds Trans Europese Netwerken (TEN) beschikbaar te stellen.

Het Nederlandse veiligheidsbeleid waarbij het economisch belang van tunnels vroegtijdig wordt ingezien, is volgens de EVO een goed voorbeeld voor andere lidstaten. Enkele jaren geleden is begonnen met een grootscheeps verbouwingsprogramma waarbij concrete verbeteringen zijn aangebracht, zoals brandbeveiligingsystemen, signalering, vluchtwegen, aangepaste snelheid en beperking van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

EVO pleit al langer voor een Europees keurmerk waaraan tunnels moeten voldoen.

PB 99.33
31 mei 1999

Deel: ' EVO wil EU-steun voor herstel alpentunnels '
Lees ook