EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Embargo tot zaterdag 29 september 12.00 uur

28 september 2001
EVO-OPROEP: HAAST MAKEN MET DODEHOEKSPIEGEL

Morgen maakt minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat de aanpassingen aan de subsidieregeling voor de dodehoekspiegel bekend. Het vele overleg tussen EVO, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en brancheorganisaties werpt nu eindelijk vruchten af en dat is hard nodig. Het aantal ongelukken als gevolg van de dode hoek moet snel worden teruggedrongen, zeker wanneer technische oplossingen voorhanden zijn.

EVO juicht het initiatief van de minister toe en roept daarom al haar 34.000 leden op ervoor te zorgen dat álle vrachtauto's zo snel mogelijk worden voorzien van een zichtveldverbeterend systeem (dodehoekspiegel of camerasysteem).

In Nederland staan 140.000 trucks geregistreerd, waarvan circa 35 procent toebehoort aan leden van EVO die hun goederen zelf vervoeren (de zogeheten eigen vervoerders). Negentig procent van de EVO-leden besteedt (een deel van) het transport uit aan transportbedrijven. Er is gebleken dat inmiddels 25 procent van de vrachtauto's is voorzien van een zichtveldverbeterend systeem. Dit moet naar honderd procent, vindt EVO.

Aan de groep eigen vervoerders vraagt EVO daarom zo snel mogelijk zelf dodehoek- spiegels aan te schaffen en te monteren.

EVO roept de verladers die het transport uitbesteden op hun vervoerders erop aan te spreken als er geen dodehoekspiegels of camerasystemen zijn gemonteerd.

Behalve met vrachtauto's vinden er veel ongevallen plaats met bestelauto's. Ook hiervoor moeten oplossingen komen om het zicht bij het rechts afslaan te verbeteren. Volgens EVO moeten fabrikanten hier meer aandacht aan besteden.

PB 2001, 051
28 september 2001

Deel: ' EVO wil haast maken met dodehoekspiegel '
Lees ook