EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

B&W verruimt venstertijd alleen op Damrak/Rokin
EVO WIL RUIMERE BEVOORRADINGSMOGELIJKHEDEN AMSTERDAM

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben besloten de venstertijd (laad- en lostijd) op het Damrak/Rokin te vervroegen van 07.00 naar 06.00 uur. De gemeentelijke reinigingsdienst heeft dit verzocht om meer tijd te krijgen om bedrijfsafval op te halen. EVO, de vertegenwoordiger van leveranciers en ontvangers van goederen in de stad, pleit al jaren voor verruiming van venstertijden en meent dat de tijd rijp is om ook in andere delen van de stad de venstertijden te verruimen.

EVO-leden ervaren steeds meer problemen in Amsterdam om goederen op tijd af te kunnen leveren. De eis om tussen 07.00 en 11.00 uur alle goederen af te leveren zorgt voor een toename van het aantal voertuigen en een kunstmatige piek van voertuigen in de stad. Door venstertijden een uur te verlengen, in de ochtend of middag, krijgen leveranciers extra lucht in hun afleverschema. Nu is vaak nog sprake van een race tegen de klok.

EVO vindt dat de gemeente de leveranciers ook in andere delen van de stad de ruimte moet geven om de aflevering van goederen over een langere tijd te spreiden. Nu de gemeente gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de eigen reinigingsdienst om hun werk beter te kunnen doen, moet de gemeente ook de leveranciers deze kans geven. EVO waardeert het dat leveranciers nu gebruik kunnen maken van de verruimde venstertijden op het Damrak/Rokin. Echter bedrijven leveren door heel de stad goederen af. De Nieuwendijk, Leidsestraat en Warmoesstraat zijn voorbeelden van gebieden waar volgens EVO de venstertijden verruimd moeten worden.

In een speciale uitgave van EVO-visie die binnenkort verschijnt roept EVO het gemeentebestuur op om de bevoorrading van de stad te verbeteren en doet in deze uitgave een aantal praktische suggesties.

Pb 2001.36
20 juli 2001

Deel: ' Evo wil ruimere bevoorradingsmogelijkheden Amsterdam '
Lees ook