Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen

Geld inzamelen bij de SVGB voor Ex-change

Ex-change is een initiatief in het beroepsonderwijs voor het goede doel!
Het uitwisselen van kennis en ervaring en de ontwikkeling van vakmanschap staat voorop bij Stichting Ex-change. Deze stichting is een brede samenwerking in de gehele beroepskolom van het onderwijs, met als doel bij te dragen aan internationale
ontwikkelingssamenwerking.

Het beroepsonderwijs is onlangs met haar geldinzamelingsactie gestart onder de naam Ex-change, the profit of learning. Dit nieuwe goede doel is een unieke samenwerking tussen universiteiten, hoger en secundair beroepsonderwijs en sociale werkplaatsen om te bouwen aan het beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden.
In deze beroepskolom van vakmanschap tot wetenschap is een enorme hoeveelheid kennis, vaardigheid en ervaring aanwezig die via projecten aan ontwikkelingslanden kan worden ingezet en overgedragen. Voorbeelden van projecten zijn het bouwen, inrichten en runnen van een opleidingscentrum of ziekenhuis, het verbeteren van watervoorziening, riolering of vervoer. Binnen deze projecten wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale studenten en medewerkers waardoor een goede uitwisseling van kennis en ervaring ontstaat. Dat noemt Ex-change: the profit of learning.

De geldinzameling sluit aan bij de nationale actie van Coins for Care, de unieke landelijke inzamelingsactie voor ruim 100 goede doelen. De helft van het ingezamelde geld wordt via een stemming op internet verdeeld onder veelgekozen goede doelen, waaronder stichting Ex-change.
De SVGB doet mee en steunt deze actie. Op Brinkwal 3 en Brinkwal 7 staan twee inzamelbussen. Hier kun je al het buitenlandse en Nederlandse geld in deponeren dat per 1 januari 2002 niet meer bruikbaar is.

Meer informatie over de stichting Ex-change en de doelen en projecten is te vinden op www.ex-change.nl

Deel: ' Ex-change, een initiatief voor het goede doel '
Lees ook