Exact Holding NV


Halfjaarresultaten 2002

Resultaat Exact Software in eerste halfjaar 2002 stabiel
ondanks zwakke markt

Persbericht 25 juli 2002
Exact Holding N.V. (EURONEXT: EXACT) kondigt vandaag de resultaten over de eerste zes maanden van het jaar tot en met juni 2002 aan.
Resultaten(in'000) 2002/12001/12000/1
Omzet
Software32.65737.53125.243
Onderhoudscontracten55.30048.80639.976
Implementatie en consultancy15.52415.63314.093
Totaal omzet103.481101.97079.312
Kosten
Kosten van de omzet9.6178.8606.248
Personeelslasten46.18043.79441.144
Afschrijvingen3.3163.5922.022
Overige operationele kosten13.94113.49512.300
Verkoop & Marketing8.44410.3616.647
Totaal kosten81.49880.10268.361
Operationeel resultaat21.98321.86810.951
Financile baten1.4821.3382.028
Winst voor belasting23.46523.20612.979
Vennootschapsbelasting6.3746.3603.534
Netto resultaat17.09116.8469.445
Amortisatie van goodwill3.2872.0690
Netto resultaat na amortisatie13.80414.7779.445
Operationeelresultaatals%vandeomzet21%21%14%
Nettoresultaatals%vandeomzet 17%17%12%
Per aandeel
Gemiddeld aantal aandelen (verwaterd)23.35323.37623.236
Winst per aandeel0,730,720,41
Winst per aandeel na amortisatie0,590,620,41

Belangrijkste punten
Omzet bedroeg 103,5 miljoen (eerste zes maanden 2001: 101,9 miljoen)
Stabiel operationeel resultaat van 22,0 miljoen (zelfde periode 2001: 21,9 miljoen)
Netto resultaat voor amortisatie van goodwill bedroeg 17,1 miljoen (eerste zes maanden 2001: 16,8 miljoen)
Winst per aandeel voor amortisatie van goodwill steeg met 1,6% naar 0,73; de winst per aandeel na amortisatie van goodwill daalde licht naar 0,59 (zelfde periode vorig jaar 0,62)
In juni rondde Exact de overname van Kewill ERP in de VS af, met meer dan 4,000 klanten
Zes nieuwe vestigingen geopend in vier landen (VS, Australi, Zuid Afrika en Japan)
Meer dan 10,000 Exact Globe 2000klanten
Marktintroductie van e-Synergy in mei 2002 aan het wereldwijde partner netwerk
Verwachtingen ten aanzien van de omzetgroei voor geheel 2002 van circa 10% inclusief acquisities
Verwachting voor de operationele marge over 2002 van circa 20% blijft onveranderd ondanks zwakke marktomstandigheden

Financile resultaten
In het eerste halfjaar van 2002 bleef de omzet van Exact stabiel. De omzet bedroeg 103,5 miljoen, vergeleken met 101,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2001.De geringe omzetstijging die gerealiseerd is, werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de overname van Kewill ERP in de Verenigde Staten in juni 2002. Het nettoresultaat voor amortisatie van goodwill bedroeg 17,1 miljoen (zelfde periode 2001: 16,8 miljoen).

Omzet uit verkoop software
De omzet uit de verkoop van software bedroeg 32,6 miljoen tegenover 37,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2001. Deze daling werd met name veroorzaakt door de geringere vraag naar bedrijfssoftware, met name in de VS. Klanten in de midmarkt willen de investering snel terugverdienen, waardoor het bedrijf haar sales en marketing activiteiten afstemt op deze nieuwe dynamische marktsituatie. Ook werd de omzet uit de verkoop van software negatief benvloed doordat niet alle modules van het recent gentroduceerde Exact Globe 2000 commercieel beschikbaar waren.

Gedurende het eerste halfjaar werden meer dan 8.400 nieuwe klanten toegevoegd aan het klantenbestand, waarvan 4000+ werden toegevoegd door de overname van Kewill ERP. Meer dan 10.000 klanten zijn overgegaan op het implementeren van en werken met Exact Globe 2000.

Omzet uit onderhoudscontracten
De uit onderhoudscontracten gegenereerde omzet nam met 13% toe tot 55,3 miljoen, bijna 53 % van de totale omzet van Exact. Hieruit blijkt een grote mate van klanttevredenheid en loyaliteit, welke een solide basis vormt voor verdere penetratie van het klantenbestand met behulp van aanvullende producten en diensten.

Omzet uit implementaties en consultancy
(onleesbaar)

De omzet uit implementaties en consultancy bedroeg 15,5 miljoen tegenover 15,6 miljoen in de eerste helft van 2001. Door de achterblijvende vraag naar bedrijfssoftware zijn er minder implementaties geweest. Additionele dienstverlening van support en consultancy werd aangeboden aan klanten die migreerden naar Exact Globe 2000.

Operationeel en netto resultaat
De operationele marge van Exact bedroeg 21,2% (oftewel 22 miljoen) vergeleken met 21,4% (oftewel 22 miljoen) in de eerste helft van 2001. De stijging van personeels- en huisvestingskosten is voornamelijk gerelateerd aan de toename in sales en marketing activiteiten en de acquisitie van Kewill ERP. Het resultaat van het aanstellen van nieuwe werknemers en het openen van nieuwe kantoren zal met name in de tweede helft van 2002 zichtbaar worden. Nieuwe kantoren werden geopend in Noord Amerika, Australi, Japan en Zuid Afrika. Naar verwachting zullen er de komende tijd meer nieuwe vestigingen geopend worden, o.a. in de VS, het Midden-oosten en Mexico. Door de verbetering van de productiviteit kon Exact haar sterke operationele marge op peil houden.

Het nettoresultaat voor amortisatie van goodwill bedroeg 17,1 miljoen (zelfde periode 2001: 16,8 miljoen); het nettoresultaat na de amortisatie van goodwill bedroeg13,8 miljoen (zelfde periode 2001: 14,8).

Strategie in Noord-Amerika
Met de overname van Kewill ERP in de VS (nu een divisie van Exact Software North America) heeft Exact Software haar wereldwijde aanwezigheid versterkt en haar marktaandeel in de Noord-Amerikaanse ERP midmarkt voor productie- en distributie-bedrijven verdubbeld. Met de overname zijn meer dan 4,000 klanten aan het bestaande klantenbestand toegevoegd. De meer dan 10.000 klanten in Noord-Amerika bieden een goede basis voor verdere groei met nieuwe producten en daaraan gerelateerde diensten en onderhoudscontracten.

In Noord Amerika vergt de verschuiving van een vraaggedreven naar een aanbodgedreven markt meer aandacht voor de verkoop-organisatie. In het eerste halfjaar van 2002 heeft Exact nieuwe kantoren geopend in San Francisco, Los Angeles en Houston om haar partners betere sales en service ondersteuning te kunnen bieden en tegelijkertijd de controle op en de beheersing van het verkoopproces te verbeteren. Exact is nu aanwezig in 7 Noord-Amerikaanse staten en is van plan haar aanwezigheid uit te breiden tot een 15-tal vestigingen. Bovendien werd een e-Synergy verkoop team opgezet, dat verder uitgebreid zal worden.

Exact zal zich blijven richten op een verdere integratie van de Noord-Amerikaanse organisatie en producten in de wereldwijde Exact-organisatie, waardoor met name de productiviteit van de R&D zal toenemen.

Vooruitzichten
Exact zal haar R&D inspanningen blijven richten op de integratie van overgenomen productlijnen tot n gentegreerde productlijn voor back-office en front-office oplossingen. Deze 'n product' strategie noemt Exact 'One-X' (n Exact) om het gemakkelijker te maken het concept duidelijk te maken aan klanten, partners en potentile overnamekandidaten.

De plannen van Exact voor de komende jaren zijn geheel gebaseerd op Exact Globe 2000 en e-Synergy.Met name in de tweede helft van 2002 zal Exact zich richten op het uitbreiden van de functionaliteit van het Exact Globe 2000 product.

Exact zal zich blijven richten op de migratie van haar klantenbestand naar Exact Globe 2000 en de daaraan gerelateerde 'One-X' producten. Deze migratie zal worden ondersteund door bij het partnerkanaal van Exact op grote schaal nieuwe Exact Globe 2000 oplossingen te introduceren (Logistiek-, distributie- en voorraad-beheer). Het merk Macola ES, gebaseerd op 'One-X' werd in mei 2002 in Noord-Amerika gelanceerd. Macola ES is de opvolger van het 'Progression' product in Noord-Amerika en zal vanaf september 2002 commercieel beschikbaar zijn.

Door haar klantenbestand naar Exact Globe 2000 te migreren, zal Exact ook meer nieuwe modules en e-Synergy kunnen verkopen. E-Synergy werd in Parijs op 29 mei succesvol gentroduceerd aan 150 partners uit 24 landen. De onderneming verwacht echter niet dat hierdoor op de korte termijn een belangrijke stijging van de omzet zal kunnen worden gerealiseerd. De migratie van haar wereldwijde klantenbestand zal veel tijd vergen, en de marktcondities blijven naar verwachting zwak.

De marketing-inspanningen zullen in 2002 worden voortgezet, met meer aandacht voor merkontwikkeling, bijeenkomsten met klanten, seminars en road shows. Ook het op grote schaal introduceren van e-Synergy in Europa en de Verenigde Staten zal worden voortgezet.

Exact, met een sterke kaspositie en een sterke operationele cashflow, zal zich blijven richten op mogelijke acquisities als een aantrekkelijke manier om marktaandeel onder deze zwakke marktomstandigheden te vergroten. Exact zal zich met name richten op ondernemingen met een groot klantenbestand in de ERP midmarkt, mits deze passen binnen de 'n product' strategie.

Exact handhaaft haar verwachtingen ten aanzien van de omzetgroei voor geheel 2002 van circa 10%, inclusief acquisities. De vooruitzichten voor 2002 ten aanzien een operationele marge van 20% blijven onveranderd. Exact verwacht niet dat de zwakke vraag in de ERP midmarkt zich in de tweede helft van 2002 zal herstellen.

Balans (in '000)2002/12001/12000/1
Materiele vaste activa26.28020.23919.755
Immaterile vaste activa 61.30836.7440
Handelscrediteuren36.68836.65425.154
Voorraden983429388
Overige vorderingen3.6054.3806.018
Liquide middelen75.44679.31458.683
Totaal activa204.310177.760109.998
Eigen Vermogen116.48888.57849.510
Overlopende opbrengsten42.89933.34519.663
Voorzieningen21.43322.54717.371
Kortlopende schulden23.49033.29023.454
Totaal passiva204.310177.760109.998

Exact Software
Exact Holding N.V., gevestigd in Delft, Nederland, is een vooraanstaand leverancier van moderne accounting, salaris, CRM en ERP-oplossingen voor het Midden- en Klein Bedrijf en divisies van multinationals. Hoewel de producten in elk bedrijfsproces uitgebreide functionaliteiten bieden, ondersteunen ze een snelle implementatie. Exact Holding N.V., wereldwijd actiefin ruim 60 landen,met meer dan 50 werkmaatschappijen en 20 distributeurs en metklanten in 100 landen, kan hiermee gerekend worden tot n van de marktleiders in zijn marktsegment. Exact Holding N.V. staat sinds juni 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Exact Holding N.V.
Telefoon: +31 15 26 13 714
Fiona van den Bergh
Verzoek om meer informatie

Deel: ' Exact Holding NV Halfjaarresultaten 2002 '
Lees ook