Examentraining populairder bij meisjes dan bij jongens


UTRECHT, 20160506 -- Bijna tweederde van de deelnemers van een examentraining is vrouw. Bij jongens staat een examentraining Nederlands op één, terwijl meisjes eerder een training volgen om hun wiskundekennis bij te spijkeren.

Jongens maken gemiddeld genomen 1% meer kans om te slagen dan meisjes, zo blijkt uit de examenmonitor van DUO naar slagingscijfers over de jaren 2011 – 2015. Maar het zijn juist de meisjes die zich beter lijken voor te bereiden.

“Gemiddeld bestaat 62% van onze deelnemers uit meisjes en 38% uit jongens.” Aldus Maurice Kimman, directeur van de Nationale Examentraining. “Opvallend is ook dat meisjes al veel vroeger in het jaar een examentraining volgen. Zij beginnen al in januari, terwijl jongens zich meer last minute inschrijven. Die trend zien we ieder jaar.”

Er is ook een verschil in de vakken waar jongens en meisjes een training in volgen. Meisjes schrijven zich het meest in voor een examentraining wiskunde, gevolgd door Nederlands en economie. Jongens volgen het vaakst een examentraining Nederlands, gevolgd door Engels en daarna wiskunde.

Die verschillen kunnen wellicht verklaard worden door vooroordelen die heersen over de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes in exacte vakken. In 2006 deed het Programme for International Student Assessment (PISA) een onderzoek naar prestatieverschillen in exacte vakken tussen jongens en meisjes. Jongens en meisjes bleken niet verschillend te presteren. Het grootste verschil dat wél gevonden werd tussen de jongens en de meisjes was het zelfbeeld dat ze hadden met betrekking tot exacte vakken. Meisjes denken simpelweg vaker slecht te zijn in exacte vakken dan jongens.


Deel: ' Examentraining populairder bij meisjes dan bij jongens '
Lees ook