Excellente zorg rond overlijden effectief bij rouwverwerking


Themabijeenkomst over invulling tussen palliatieve en postmortale periode

GELDERMALSEN, 20140924 -- Uit onderzoek blijkt dat goede zorg rondom een – verwacht – overlijden bijdraagt aan een betere rouwverwerking voor de nabestaanden. Tussen het moment van overlijden en het overdragen van de overledene aan de postmortale zorgverlener zit een (korte) tijdspanne. Effectieve handelingen en een goede opvang en begeleiding van de aanwezige familie zorgen voor een soepelere acceptatie van de dood bij de nabestaanden. In die eerste momenten na het overlijden is er veel onduidelijkheid bij de nabestaanden over het proces van zorg ná overlijden.

Dat proces wordt vergemakkelijkt als de zorgverlener vragen kan beantwoorden over mogelijkheden tot Thanatopraxie (lichte balseming), verwijderen van een pacemaker of het camoufleren van een nare kleur. Tijdens de Themabijeenkomst op 8 oktober nemen Maatschap Goed Zorgen Tiel en Docendo de toehoorders mee in het proces van excellente zorg rondom overlijden. De bijeenkomst is van 8.30 - 16.00 uur bij Maatschap Goed Zorgen Tiel aan de Stationsstraat 15A in Tiel. Inschrijven kan via administratie@goedzorgen.nl.

Palliatief en postmortaal

Binnen de zorg is steeds meer aandacht voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van een patiënt die te maken krijgt met een levensbedreigende aandoening. Palliatieve zorg verlicht het lijden en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Postmortale zorg, de zorg na overlijden, is van belang; het draagt bij aan een waardig afscheid en helpt bij de rouwverwerking. Tussen het moment van overlijden en het aantreden van een postmortale zorgverlener, kan de begeleiding van de zorg een belangrijk verschil maken voor nabestaanden.

Advance Care Planning

De zorg net na overlijden is een onderbelicht en vaak onderschat onderdeel in het proces van overlijden. Uit Australisch onderzoek blijkt dat bij een goede begeleiding, vlak voor en in die eerste momenten nadat een dierbare is gestorven, er significant minder problemen ontstaan in de acceptatie van de dood. Bij een juiste Advance Care Planning (palliatieve en postmortale zorg) heeft 83% van de nabestaanden minder last van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), depressie en angst – tegenover 48% in de controle groep waar geen ‘Advance Care Planning’ bij was toegepast.

Over Docendo
Docendo is onderdeel van de Zorg Diensten Groep (ZDG). ZDG is een professionele en innovatieve dienstverlener voor instanties die te maken hebben of kunnen krijgen met ‘het levenseinde’. Docendo ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor de uitvaartzorg en de postmortale zorg. ZDG kenmerkt zich als specialist met respect voor mensen en overledenen.


Deel: ' Excellente zorg rond overlijden effectief bij rouwverwerking '
Lees ook