Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW Dinsdag 2 juli 2002

Exclusieve viszone voor kustvissers

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua overweegt om het verbod tot vissen in de driemijlszone door grotere schepen op tong en schol uit te breiden tot alle vissoorten. Binnen die zone wordt het vissen dan nog enkel toegelaten voor kustvissers die varen met schepen van ten hoogste 70 bruto ton. Dit voornemen past in de keuze van de minister voor een duurzame visserij. Duurzame visserij maakt dat de visstapel niet overbevist wordt. De voorstellen van de minister worden morgen in Oostende voorgelegd aan de Vlaamse kustvissers.

Op een vissersvloot van 128 schepen telt Vlaanderen zo een dertigtal kustvissers. Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua overweegt het vissen binnen een zone van drie mijl voor te behouden voor kustvissers. De minister stelt wel uitdrukkelijk dat deze driemijlszone vertrekt van het tonnage (bruto tonnenmaat) van de schepen: binnen de zone zullen enkel nog schepen met een tonnage tot 70 brutoton kunnen vissen.
Het Departement voor Zeevisserij onderzoekt momenteel de biologische impact van dergelijke maatregel. Het Vlaams Visserij Comité, waarin een vertegenwoordiger van de kustvissers zetelt, is eveneens om advies gevraagd.
Deze exclusiviteit past in de keuze van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua om te komen tot een duurzame visserij. Wanneer binnen de driemijlszone enkel nog kustvissers actief mogen zijn, zal de zee in de kustwateren de rust krijgen die ze verdient; ook al omdat kustvissers, gezien hun kleinere boten, slechts een beperkt aantal dagen uit vissen kunnen gaan. Een exclusief visserijgebied voor de kustvissers biedt meteen ook de garantie dat de visstapel niet overbevist wordt.
Deze exclusiviteit voor kustvissers binnen de driemijlszone is niet de enige maatregel die past in het streven van minister Vera Dua naar een duurzame visserij. Zo heeft de Vlaams regering, op voorstel van minister Vera Dua, de principiële beslissing genomen de vissers een zogenaamde ecobonus toe te kennen; een tegemoetkoming vanwege de overheid in
milieuvriendelijke investeringen. Minister Vera Dua wil in het najaar definitief beslissen over de exclusiviteit voor kustvissers binnen de driemijlszone. De maatregel kadert in een geheel nieuw Beleidsplan voor de Visserij dat in voorbereiding is.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Vera Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Exclusieve viszone voor kustvissers '
Lees ook