Provincie Zuid-Holland


26-11-1999
Excursie biologische melkveehouderij


De provincie Zuid-Holland wil de omschakeling naar biologische melkveehouderij bevorderen uit milieuoverwegingen. Op 16 december a.s. wordt een excursie naar een biologische melkveehouderij georganiseerd. Agrarisch ondernemers kunnen zien wat de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering voor het eigen bedrijf betekent.

De biologische melkveehouderij is ongeveer 70 hectare groot, heeft 120 stuks melkvee en 80 stuks jongvee en ligt aan de rand van het Bieslandse Bos. Natuur en milieu leggen beperkingen op aan de bedrijfsvoering. Mede dankzij biologische melkveehouderij en agrarisch natuurbeheer worden deze beperkingen omgezet in kansen.

Het bedrijf besteedt veel aandacht aan graslandbeheer. De afgelopen zomer werd er geëxperimenteerd met de inzaai van klaver in graslanden. Het bedrijf beschikt over een ligboxenstal voor het melkvee en een potstal voor het jongvee. Deelnemers aan de excursie kunnen beide stalsystemen uitvoerig bekijken. Al tien jaar lang worden economische resultaten bijgehouden via het systeem van BEA accountants. Deze cijfers worden tijdens de excursie verder toegelicht. Deelnemers krijgen zo inzicht in de bedrijfseconomische gevolgen van omschakeling.

Agrarisch ondernemers zijn van harte uitgenodigd om het bedrijf te komen bekijken. De excursie vindt plaats op 16 december om 14:00 en wordt georganiseerd door Nieuwland Advies. Deelnemers kunnen zich opgeven bij Maria van Boxtel van Nieuwland Advies telefoon 0317 467246. Deelname is gratis.

Deel: ' Excursie biologische melkveehouderij Zuid-Holland '
Lees ook