Gemeente Breda


EXCURSIE NAAR LIMOUSINKOEIEN IN DEN BOSCH

Op zaterdag 29 mei organiseert de gemeente een excursie voor de omwonenden van park Hoge Vucht naar het van Zwietenpark in Den Bosch. In dit park grazen al jarenlang Limousinkoeien. De gemeente Breda wil in park Hoge Vucht ook Limousinkoeien laten grazen. Deze koeien dragen een steentje bij aan het onderhoud van het park. Op inspraakbijeenkomsten over het ontwerp van park Hoge Vucht hebben de aanwezigen vragen gesteld over de koeien in het park en de mogelijkheden en beperkingen die dit met zich meebrengt voor bezoekers. De gemeente biedt de aanwezigen van de inspraakbijeenkomsten nu de gelegenheid een kijkje te nemen bij een vergelijkbare situatie in Den Bosch.

In het voorlopig ontwerp herinrichting park Hoge Vucht gaan in een gedeelte van het park zogenoemde Limousinkoeien grazen. Gekozen is voor deze soort omdat zij het meest geschikt zijn om in dit landschap te leven en tussen het publiek te vertoeven. De koeien leven zomer en winter buiten en eten het beschikbare gras.

Het van Zwietenpark in Den Bosch wordt al jarenlang, naar tevredenheid van gemeente en het publiek, op deze wijze beheerd. Op de inspraakbijeenkomsten over de herinrichting van park Hoge Vucht heeft de gemeente toegezegd dat de aanwezigen de gelegenheid zouden krijgen om een kijkje te gaan nemen in dit park. Die excursie vindt nu plaats op zaterdag 29 mei. De aanwezigen van de inspraakbijeenkomsten hebben zich op kunnen geven voor de excursie. De Gemeente Breda zorgt voor vervoer.

De inspraak over het voorlopig ontwerp is afgerond. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt in een definitief ontwerp dat binnenkort aan het college zal worden voorgelegd. Als alles volgens planning verloopt starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het park in juli.

Breda, 25 mei 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' Excursie naar limousinkoeien in Den Bosch '
Lees ook