Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

24 mei 2002

agenda
IFD Projectbezoek
Reflex-woningen
28-05-2002 Zaltbommel

type Excursie
plaats Zaltbommel
aanvang 13.30
eindtijd 17.00
Onder de noemer `Wenswonen` ontwikkelt Heymans IBC vraaggerichte woningen. Hiermee speelt de ontwikkelaar in op de verwachtte groei aan invloed die de koper in de nabije toekomst krijgt op de woningmarkt. In dit kader is de Reflexwoning tot stand gekomen. Deze woning heeft een hoge mate van flexibiliteit en is daardoor berekend op toekomstige ontwikkelingen. Het enige vaste (doch wel demontabele) gegeven van de woning is het lichtbetonnen casco. Alle overige elementen, van de gevel tot de binnenafwerking, zijn volledig demontabel en herbruikbaar.

Teneinde het proces rond de keuzevrijheid optimaal te laten verlopen, legt IBC veel nadruk op communicatie met de consumenten. Voor de begeleiding van wenswonen-kopers is het software pakket `Woonplanner` ontwikkeld. Met dit programma kunnen kopers stap voor stap hun eigen woonwensen in beeld brengen. In drie fasen, steeds in overleg met de architect, wordt de woning ontworpen en ingevuld. Ook in Zaltbommel geldt de gevleugelde term `Eenheid in Verscheidenheid`: een `bouwdoos` verschaft de koper een grote variëteit aan woningelementen. Hiermee kan hij daadwerkelijk een `eigen` woning samenstellen, zonder het gevaar daarbij de samenhang in het gevelbeeld aan te tasten.

Het belooft een interessante middag te worden met een rondleiding en toelichtingen door onder meer de architect en Heymans IBC. Ook dit programma duurt van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur en eindigt met een hapje en drankje. Deelname aan dit bezoek is gratis. beschikbaarheid plaatsen beschikbaar

Stuur mij een uitnodiging

Deel: ' Excursie naar Reflex-woningen in Zaltbommel '
Lees ook