Persbericht

Leerzaam en toch leuk
EXCURSIES IN EILANDSPOLDER EN EENDENKOOI UITGEEST

Vrijwel iedere wijsgeer verkondigt het: regelmatig de natuur in, is goed voor een mens. De Stichting Het Noordhollands Landschap geeft geïnteresseerden een duwtje in de rug: ook deze maand kunnen in de regio uitstapjes gemaakt worden. Met gids, want kennis over het gebied en zijn bewoners maakt zo'n excursie waardevoller. In de maand mei kan men een bezoek brengen aan de traditionele eendenkooi in Uitgeest, of per boot de grillige slootjes van de Eilandspolder bevaren.

De Eilandspolder is een van de meest gave ouderwetse polders van Noord-Holland. Ouderwets betekent in dit geval voorzien van grillige slootjes, mooie rietkragen en schilderachtige dorpjes. Dat maakt een tochtje over het water des te spannender. De wereld ziet er vanaf het water sowieso al anders uit, maar sloten met bochten zorgen voor extra genoegen: achter elke bocht wacht de bezoeker weer een nieuw uitzicht. De tocht voert onder meer langs over het meer de Lei en langs het dorpje Driehuizen. De vaarexcursie heeft plaats op woensdag 12 mei om 19.00 uur. Verzamelen bij de werkschuur aan de Oudelandsdijk 1a, ten zuiden van Driehuizen. De kosten bedragen f 7,50 (niet-leden f 12,50 en kinderen f 5,--). Aanmelden bij Het Noordhollands Landschap is verplicht, tel. 0251-659696.

De excursie in de eendenkooi Uitgeest heeft plaats op donderdag 6 mei om 19.00 uur, donderdag 20 mei om 19.00 uur en zondag 30 mei om 14.00 uur. De deelnemers worden verrast op een oeroude Hollandse traditie, door het Noord-hollands Landschap in stand gehouden vanwege de cultuurhistorische waarde. En omdat een eendenkooi een ware oase is voor vele soorten eenden, talloze broedvogels en andere dieren. Begin mei wordt de kooi bovendien bevolkt door talloze eendenpulletjes.
De eendenkooi bevindt zich net buiten de bebouwde kom van Uitgeest. De excursies vanaf de parkeerplaats van de VVU-sport-velden in Uitgeest. De kosten bedragen f 3,-- (f 4,-- voor niet-leden en f 1,- voor kinderen). Aanmelden bij Het Noordhollands Landschap, tel 0251-659696.

//////////////////////////////
Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Het Noordhollands Landschap, 0251-659750. E-mail: NHL@tref.nl Castricum, 30 april 1999

Deel: ' Excursies in Eilandspolder en eendenkooi Uitgeest '
Lees ook