Persbericht

Excursies in rijkste vogelgebied van Noord-Holland

BALGZAND ONTHULT HAAR GEHEIMEN

De lepelaar, een koppeltje rietgorzen, een bonte verzameling meeuwen, hele kluiten visdiefjes, grote groepen steltlopers en met een beetje mazzel de slechtvalk. Het bevalt allerhande vogels kennelijk uitstekend op het uit slikplaten en schorren bestaande Balgzand. Iedereen met zin in dit leven kan deelnemen aan een van de vele excursies die de Stichting het Noordhollands Landschap in dit 6000 hectare grote gebied vanaf 18 april organiseert.Balgzand is onderdeel van de Waddenzee en ligt tussen Den Helder en Wieringen. Hier heerst rust en er is een overmaat aan voedsel in en op de slikplaten en schorren. Dit gebied is dan ook een van de belangrijkste vogelgebied van Noord-Holland. Belangrijker is nog dat dit gebied een internationale status als Wetland heeft.Ieder seizoen biedt kans op nieuwe ontdekkingen. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut, scholekster, kokmeeuw en stormmeeuw. Nog niet zo lang geleden brachten ook lepelaars hier jongen groot. Midden in de zomer treft men er duizenden ruiende bergeenden. In augustus kan men de sensatie beleven van tienduizenden sterns die elke avond vanaf het IJsselmeer naar Balgzand trekken om daar op de droge delen te overnachten. Smienten en rotganzen komen in het winterse halfjaar graag naar Balgzanddijk om voedsel te zoeken.Het Noordhollands Landschap laat het allemaal graag zien. Deelnemers aan de indrukwekkende excursies krijgen, lopend langs de dijk, niet alleen informatie over de vogels, ook het beheer, de geschiedenis en de vegetatie op de schorren komen aan de orde. Men kan zich aansluiten bij een van de excursies van Het Noordhollands Landschap, maar ook zelf met een groep komen. Bovendien worden er ook activiteiten bij laagwater gehouden. Onder leiding van een gids van de Waddenvereniging wordt een aantal laagwaterexcursies georganiseerd.Alle informatie over de excursies op Balgzand staat in een folder die Het Noordhollands Landschap jaarlijks samenstelt. In de folder staan ook alle gegevens over openstellingen en de open dag op Balgzand. Deze folder is gratis op te vragen bij de Stichting het Noordhollands Landschap, tel. 0251-65 96 96. Overigens organiseert deze natuurbeschermingsorganisatie in heel Noord-Holland excursies. Ook voor informatie over andere spannende natuuruitstapjes kan men de stichting bellen. Vraag een gratis proefnummer aan van het tijdschrift "Noordhollands Landschap".Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht
kunt u contact opnemen met Johan Stuart, 0251-659750, privé 023-5389481 of mobiel 06-53129644. Er is eventueel fotomateriaal beschikbaar. Castricum, 31 maart 1999

Deel: ' Excursies in rijkste vogelgebied van Noord-Holland '
Lees ook