Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.154
Datum: 24 juni 1999

Verblijf buiten Maassluis

Begin juni ontvingen alle uitkeringsgerechtigden in Maassluis een schrijven (cliëntbrief) met informatie over een nieuwe regeling met betrekking tot het aanmelden van verblijf buiten Maassluis. Vooral de mededeling dat ook moest worden gemeld wanneer men voor één dag buiten Maassluis verblijft, gaf aanleiding voor veel vragen en opmerkingen. Helaas berust het bericht op een misverstand. Wethouder Keijzer heeft inmiddels schriftelijke zijn verontschuldigingen aangeboden aan alle Maassluise uitkeringsgerechtigden en betreurt het dat een en ander heeft geleid tot onduidelijkheid en onvrede.

Laatste wijziging: 25 June 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Excuses Maassluis over brief aan uitkeringsgerechtigden '
Lees ook