Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 MEI 1999

Expansiesteun zorgt voor 87 nieuwe jobs

Op voorstel van Vlaams minister voor Economie en KMO Eric VAN ROMPUY heeft de Vlaamse regering beslist expansie- steun toe te kennen aan Huber Belgium en Galva Power Group. Huber Belgium bouwt in Oostende een nieuwe vesti- ging ter waarde van 843,5 miljoen fr. Daardoor worden 41 nieuwe jobs gecreëerd. De NV Galva Power Group voert een investeringsprogramma uit van 866 miljoen fr. In het bedrijf zullen 46 bijkomende jobs ontstaan.

De NV Galva Power Group is één van de belangrijkste verzinkingsgroepen in Europa. In België is het bedrijf marktleider. De groep heeft in Vlaanderen fabrieken in Overpelt, Schoten, Ieper, Gent, Dendermonde. Het bedrijf voert momenteel in zijn diverse vestigingen een investe- ringsprogramma uit ter waarde van 866 miljoen fr. De klemtoon ligt op de modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit. Tegelijk worden belangrijke ecolo- gische investeringen uitgevoerd. Dank zij de investerin- gen zal de werkgelegenheid met 46 eenheden toenemen. Momenteel zijn er reeds 289 mensen tewerkgesteld.

J.M. Huber Corporation is een Amerikaans bedrijf dat diverse basisgrondstoffen produceert die gebruikt worden in de papier-, de voeding- en de farmaceutische nijver- heid. Deze groep bouwt te Oostende een nieuwe fabriek waar "neergeslagen silicaten" geproduceerd zullen worden. Deze grondstoffen zullen gebruikt worden voor de aanmaak van tandpasta en voedingsproducten. De nieuwe vestiging te Oostende kost 843 miljoen fr. en moet op 1/9/1999 ope- rationeel zijn. Het bedrijf verwacht de creatie van 41 nieuwe arbeidsplaatsen.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Expansiesteun zorgt voor 87 nieuwe Vlaamse banen '
Lees ook