Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Experiment met stiller asfalt op A27

Rijkswaterstaat Directie Utrecht start eind mei een proef met geluidsabsorberend asfalt (dubbellaags ZOAB). Op het traject Utrecht - Almere wordt ter hoogte van Hilversum een proefvak van 900 meter neergelegd. Doel van de proef is het testen van de duurzaamheid van het asfalt en het geluidsreducerend vermogen. Tevens is Rijkswaterstaat zeer geïnteresseerd in de verdere toepassingsmogelijkheden op snelwegen in Midden-Nederland waar geluidsproblematiek speelt.

Nieuwe vorm van aanleg
Op meerdere plaatsen in Nederland worden proeven gedaan met dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton). Het verschil tussen die proeven en de proef bij Hilversum zit in de aanleg van het asfalt. Het dubbellaags ZOAB wordt normaliter in twee lagen aan gelegd. De eerste laag is een 'normale' ZOAB-laag met daarop een 2 à 3 cm dunne toplaag. Bij de proef op de A27 worden de twee lagen asfalt in een keer aangelegd over een breedte van 8 meter. De kosten van dit bijzonder 'geluidsarme' asfalt liggen ongeveer 2 keer zo hoog als normaal ZOAB.

Duurzaam
Rijkswaterstaat verwacht dat deze andere aanlegmethode beter is voor de duurzaamheid van dubbellaags asfalt. De conventionele methode levert qua duurzaamheid incidenteel problemen op, omdat de dunne toplaag te snel afkoelt en daardoor het niet de gewenste structuur krijgt (met als gevolg losraken steentjes).

Geluid
Tevens wordt bij deze proef gekeken naar het geluidsreducerend effect van dit asfalt. Dat wordt gedaan door middel van microfoons langs de snelweg en een speciaal voertuig dat over de weg rijdt.Tevens onderzoekt Rijkswaterstaat of op basis van de uitkomsten van deze proef dit type asfalt op meerdere plaatsen in de provincie Utrecht kan worden gebruikt.

Verkeershinder
Het dubbellaags ZOAB wordt gedurende 5 nachten tussen 21 en 30 mei a.s. aangelegd. Hiervoor wordt de rijrichting Almere in zijn geheel afgesloten tussen 22.00 en 5.30 uur. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A28 en A1. Het lokale verkeer wordt via N415 en N221 omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Voor meer informatie : Rijkswaterstaat Directie Utrecht Mark van der Vusse 030-6009784 of 06-51 40 46 36

17 mei 02 10:30

Deel: ' Experiment met stiller asfalt op A27 '
Lees ook