Provincie Overijssel

Experiment met veilige bermen

Een berm van Betomat De provincie is een experiment gestart met diverse types bermverharding om te kijken hoe deze de verkeerveiligheid (het veilig terugkomen op de weg na in de berm te zijn beland) kunnen bevorderen. Er is op de provinciale weg tussen Almelo en Tubbergen een 400 meter lang wegvak ingericht met acht verschillende soorten. Meer informatie en illustraties van de diverse types verharding ziet u op onze vernieuwde verkeerspagina, Bermverhardingen

Overijssel Buiten Eerste nummer over reconstructie in Twente en Salland

Overijssel steunt duurzaamheid

IJsseluiterwaarden Olst krijgen opknapbeurt

Abonnement Overijssels Overzicht?

Meldingsformulieren bodemsanering digitaal beschikbaar

Alles over de Habitat- en vogelrichtlijn

Nieuw in onze provinciale bibliotheek

© 12-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Experiment met veilige bermen in Overijssel '
Lees ook