Provincie Drenthe


Experiment telewerken in Drenthe van start

Assen, 4 mei 1999
Persberichtnummer 99-092De Hogeschool Drenthe, de Bedrijfs Milieu Dienst, Univé Verzekeringen en de Provincie Drenthe doen mee aan een eenjarig experiment Telewerken in Drenthe. De Hogeschool, Univé en de Provincie laten elk één medewerker deelnemen, terwijl de Bedrijfs Milieu Dienst drie werknemers laat telewerken.

Het experiment, dat op 10 mei a.s. formeel start, is kleinschalig van opzet. Het heeft vooral als doel het telewerken in Drenthe een grotere bekendheid te geven. Als in de toekomst op grotere schaal mensen vanuit huis gaan werken, zal dat leiden tot vermindering van de verkeersdruk in spitstijden en tot minder aantasting van het leefklimaat.

Drie organisaties hebben het initiatief genomen dit experiment te organiseren: de Provincie Drenthe, de Kamer van Koophandel Drenthe en Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland. De initiatiefgroep gaat tijdens het experimentjaar ervaringen en resultaten meten. Zo wordt de werksituatie op een aantal punten bekeken waarbij productiviteit en kwaliteit belangrijk zijn. Maar ook mobiliteit speelt mee: hoe vaak reist men nu en hoe vaak nog straks tijdens het experiment?
De vragenlijst mobiliteit gaat ook over het reisgedrag van de andere gezinsleden: gebruiken zij de auto vaker wanneer de telewerker thuis werkt?

Telewerken is werken op afstand. Meestal bij de werknemer thuis, voor een gedeelte van de werktijd. Hulpmiddelen zijn computer, fax en telefoon. Wanneer telewerken aan een aantal vooraf gestelde eisen voldoet, leidt het tot een blijvende productiviteitsstijging van minimaal 10%. Bovendien heeft het voordelen voor de werknemer: hij kan zijn eigen werktijd indelen, hoeft minder te reizen, kan geconcentreerder werken en eventuele zorgtaken met werk combineren. De werkgever kan kantoorruimte besparen en personeel flexibeler inzetten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea v/d Boogaart, Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365267, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Experiment telewerken in Drenthe van start '
Lees ook