Woonbond


Experiment woonruimteverdeling in de regio Arnhem-Nijmegen volgens Remkes nog niet geslaagd

Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) is positief over het experiment met de woonruimteverdeling in de regio Arnhem-Nijmegen, maar is van mening dat er nog niet van een geslaagd experiment kan worden gesproken. Hij vindt dat er eerst tegemoet moet worden gekomen aan de bezwaren van de gemeente Nijmegen, de huurdersorganies uit de regio en de Woonbond. Het belangrijkste bezwaar is dat er geen duidelijkheid is over de vraag of de verdringing van de lagere inkomens een structureel karakter heeft. Mocht dat zo zijn, dan moet daarvoor een oplossing worden gezocht. Daarnaast zijn er corporaties die de deur voor toestroom van buiten gesloten houden of willen sluiten. Zolang deze bezwaren niet zijn weggenomen, vindt Remkes dat de regionale huisvestingsverordening, waarbij woningzoekenden kunnen kiezen uit woningen in het gehele KAN-gebied, onder druk staat. "Ik vind dat die bezwaren serieus moeten worden genomen. De mate waarin dat gebeurt, zal ook zeker meespelen in mijn uiteindelijke oordeel over het KAN-experiment. Ook ík wil graag dat het experiment slaagt, maar dat kan in mijn ogen alleen als er nog eens goed bij de bezwaren wordt stilgestaan."

Zoekwoorden:

Deel: ' Experiment woonruimteverdeling Arnhem-Nijmegen niet geslaagd '
Lees ook