expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: EXPERIMENTEN MET ANDERE WATERZUIVERINGSHEFFING..

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
8 oktober 1999

EXPERIMENTEN MET ANDERE WATERZUIVERINGSHEFFING

Waterschappen krijgen de mogelijkheid te experimenteren met een ander systeem van waterzuiveringsheffing voor burgers. Na 2006 worden de experimenten geëvalueerd en wordt bekeken of het huidige systeem van waterzuiveringsheffing moet worden aangepast. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.

De wetswijziging wordt voorgesteld omdat momenteel geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheid gebruikte liters water. Nu betalen burgers voor de waterzuiveringsheffing een vast bedrag per woning. Door middel van experimenten kunnen waterschappen bekijken in hoeverre er een waterzuiveringsheffing kan worden gerealiseerd die het aantal liters gebruikt water als uitgangspunt voor waterzuiveringsheffing neemt.

Om de experimenten mogelijk te maken, moet de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) worden gewijzigd. In het wijzigingsvoorstel wordt aan maximaal vijf waterschappen toestemming gegeven experimenten uit te voeren met de berekening van waterzuiveringsheffing. De experimenten moeten plaatsvinden tussen 2001 en 2005. Daarna vindt een evaluatie plaats. Verschillende waterschappen hebben reeds interesse getoond in het houden van dergelijke experimenten.

RVD, 08.10.1999

08 okt 99 16:32

Deel: ' Experimenten met andere waterzuiveringsheffing '
Lees ook