MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Experimenten om werklozen versneld

Nr. 99/248
23 december 1999

Experimenten om werklozen versneld aan het werk te helpen

Om WW-gerechtigden zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen, wordt geëxperimenteerd met drie nieuwe reïntegratie-instrumenten voor WW-uitkeringsgerechtigden. Het gaat om experimenten met proefplaatsing, loonsuppletie en het vroegtijdig reïntegreren van werknemers die op het punt staan werkloos te worden.

Dat staat in een Algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die in de staatscourant is gepubliceerd. De basis voor de experimenten ligt in de Wet experimenten WW, die begin juli door de Eerste Kamer is aanvaard. Doel van de experimenten is een aantal reïntegratiemaatregelen eerst in de praktijk te beproeven voordat een besluit wordt genomen over structurele invoering.

Het experiment met proefplaatsing is bedoeld om WW-gerechtigden tijdelijk, met behoud van uitkering, op proef onbetaald werk te laten verrichten voor een werkgever. Voorwaarde is dat reëel uitzicht moet bestaan op een dienstverband van ten minste zes maanden na afloop van de proefplaatsing. Het experiment is bedoeld voor werklozen van wie is vastgesteld dat zij zonder ondersteunende maatregelen weinig kans hebben om zelfstandig werk te vinden.

Het experiment met loonsuppletie geeft het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) de bevoegdheid om het loon aan te vullen van een WW-gerechtigde die werk aanvaardt tegen een lager loon dan de uitkering. Doel is de werkloze over te halen een lager betaalde baan te aanvaarden. Ook dit experiment is bedoeld voor werklozen van wie is vastgesteld dat ze zonder ondersteunende maatregelen weinig kans hebben om zelfstandig werk te vinden.

Het derde experiment heeft betrekking op werknemers die binnen vier maanden werkloos dreigen te worden als gevolg van collectief ontslag. Het Lisv kan hen eerder dan gebruikelijk reïntegratie-activiteiten aanbieden zoals (om)scholing of bemiddeling. Dit kan ertoe leiden dat de werknemers in het geheel geen beroep hoeven te doen op de WW.

De experimenten hebben in principe een looptijd van vier jaar. Na afloop hiervan wordt besloten of het experiment wordt omgezet in een definitieve regeling.

23 dec 99 12:05

Deel: ' Experimenten om werklozen versneld aan het werk te helpen '
Lees ook