Provincie Utrecht


Persbericht
16 maart 1999

EXPERIMENTENKREDIET VOLKSHUISVESTING PROVINCIE UTRECHT VOORZIET IN BEHOEFTE

In 1994 stelde de provincie Utrecht een subsidieregeling in die vernieuwende initiatieven en experimentele projecten op het terrein van de volkshuisvesting ondersteunt. Dit is het Experimentenkrediet Volkshuisvesting. De afgelopen vijf jaar maakten vele gemeenten en woningbouwcorporaties van deze regeling gebruik. Na evaluatie is gebleken dat de subsidieregeling aan de verwachtingen beantwoordt, zo stelt de provincie vast uit het grote en nog steeds toenemend aantal aanvragen.

De doelstellingen van kennisoverdracht en regionale uitstralingseffecten zijn voor een groot deel gerealiseerd. Dit geldt ook voor het beoogde effect van de voorbeeldwerking van projecten.

Zetje in de rug bij Wonen en zorg en duurzaam bouwen In de periode 1994-1998 besteedde de provincie ¦700.000,- aan de ondersteuning van 23 uiteenlopende projecten. De indieners van projecten blijken ondanks de bescheiden maximale bijdrage van ¦40.000,- toch grote waarde te hechten aan ondersteuning vanuit de provincie. Het is voor hen net dat zetje in de rug dat ze nodig hebben. De meeste belangstelling kwam uit de hoek van wonen en zorg en duurzaam bouwen. Enkele voorbeelden zijn een bijzondere woonvoorziening voor demente ouderen in Soest (De Wiekslag) en een zeer duurzaam gebouwde woning in Wijk bij Duurstede. Ook een kleinschalig woon/zorg complex in Renswoude en een haalbaarheidsonderzoek naar een voorlichtingscentrum voor duurzaam bouwen in Leidsche Rijn zijn treffende voorbeelden. Deze projecten hebben een sterke voorbeeldwerking voor soortgelijke projecten.

Leefbaarheid
Daarnaast maakte het experimentenkrediet het mogelijk studies te verrichten naar de veiligheid in en om de woningen voor ouderen (Zeist) en naar het bouwen in hoge dichtheden, wat uit een oogpunt van duurzaam ruimtegebruik hoge prioriteit heeft. Om wat meer variatie aan te brengen in de projecten zal in de toekomst het accent wat verlegd worden naar bijvoorbeeld projecten op het terrein van jongerenhuisvesting, leefbaarheid en herstructurering. (Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Experimentenkrediet Volkshuisvesting voorziet in behoefte '
Lees ook