Universiteit van Utrecht


8 februari 1999

Faculteit Sociale Wetenschappen

Internationaal recht grotere rol

Bescherming Palestijnse verblijfsrechten

De Palestijnse inwoners van Jeruzalem zien met grote regelmaat hun (mensen)rechten geschonden door het beleid van de Israëlische overheid. Steeds meer Palestijnen verliezen bijvoorbeeld hun woon- en verblijfsrecht in Jeruzalem, de stad waar zij geboren en getogen zijn. Over dit probleem organiseert het Studie en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de faculteit Rechtsgeleerdheid van 9 tot en met 11 februari de expert-meeting ‘Residency Rights in Jerusalem and International Law’.

Al eerder, tijdens een Palestijns-Israëlisch-internationale vrouwenconferentie die eind 1997 in Jeruzalem werd gehouden , bestond aandacht voor dit probleem. De afdeling Vrouwen en Ontwikkeling van de Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, nauw betrokken bij de genoemde conferentie, vroeg zich af wat Nederland en dan met name de juridische beroepsgroep zou kunnen doen om een verdere verwijdering van Palestijnen uit Jerusalem tegen te gaan. Om het antwoord op die vraag te vinden, vond van 7 tot 11 mei 1998 een bezoek aan Jeruzalem plaats onder leiding van emeritus professor P.J.I.M. de Waart.

Uit discussies met Palestijnse en Israëlische counterparts ter plaatse kwam vooral de behoefte naar voren om méér te doen met principes van het internationale recht, iets waarmee in het vigerende Israëlische rechtssysteem te weinig (of geen) rekening wordt gehouden. Op basis van de bevindingen en de door de mensen ter plaatse uitgesproken behoefte, werd besloten een expert-conferentie te organiseren over alle aspecten van ‘woonrechten in Jeruzalem en internationaal recht’.

Het doel van de conferentie is om de rechten van individuele inwoners van Jeruzalem te beschermen door een sterkere betrokkenheid van de internationale gemeenschap en het internationale recht. De conferentie wil instrumenten ontwikkelen op basis van internationaal rechtelijke principes om advocaten en anderen die op het grassroots niveau aan de bescherming/verdediging van mensen(rechten) werken te helpen met legale middelen hun verdediging meer effect te geven. Daarnaast wil de conferentie het bewustzijn over de problemen in Jeruzalem, met name met betrekking tot woonrechten, bij Nederlandse juristen vergroten en een constructieve dialoog tussen hen en hun Palestijnse en Israëlische vakgenoten op gang brengen.

Aan de conferentie nemen delegaties van Palestijnse en Israëlische advocaten, planologen en mensenrechtenactivisten deel en vertegenwoordigers uit de Nederlandse en internationale juridische wereld.

U wordt van harte uitgenodigd om de slotzitting, waar tevens de uitkomsten van de conferentie worden gepresenteerd, bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 11 februari om 16.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht.

Voorlichter drs. Laurien Timmermans (030) 253 3550/2537567

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Expert-meeting Bescherming Palestijnse verblijfsrechten '
Lees ook