VSOP

Expert meeting van WHO en WAOPBD

Expert meeting van WHO en WAOPBD

Expert meeting ~Preventie rondom erfelijke en aangeboren ziekten in ontwikkelingslanden

Een gezamenlijke bijeenkomst van de World Health Organisation (WHO) en de World Alliance of Organizations for the Prevention of Birth Defects (WAOPBD) vond plaats van 5-8 januari in Den Haag. Gastheer was de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen (VSOP). Doel van de expert meeting was, richtlijnen op te stellen voor beleid ten aanzien van erfelijke en aangeboren aandoeningen in ontwikkelingslanden.

Vierentwintig deskundigen op velerlei gebied - zoals genetica, kindergeneeskunde, interne geneeskunde, gezondheidsbeleid, epidemiologie and vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties - waren bijeen. Zij waren afkomstig uit Azië, Afrika, beide Amerika's, het Midden-Oosten en Europa.

De belangrijkste conclusies van de meeting waren:

Erfelijke en aangeboren aandoeningen vormen een ernstig gezondheidsprobleem voor individuen, gezinnen en de samenleving.

Een evenredig deel van het gezondheidsbudget van ieder land moet hieraan worden besteed.

Inspanningen moeten worden gepleegd ten behoeve van integrale zorg voor patiënten met een aangeboren aandoening. Deze zorg omvat diagnostiek, behandeling, counseling, psychosociale begeleiding en preventie.

Klinische genetica behoort onderdeel uit te maken van de opleiding van alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Voorts is informatievoorziening aan het algemeen publiek over de beginselen van erfelijkheid in relatie tot de gezondheidszorg een belangrijk onderdeel van dit programma. Ouder- en patiëntenorganisaties behoren daarin een belangrijke rol te spelen.

Fundamenteel, klinisch en epidemiologisch onderzoek naar relevante erfelijkheidsvraagstukken en aangeboren aandoeningen is een essentiële component van programma's voor zorg en preventie van deze aandoeningen.

Meer dan tweederde van alle kinderen wordt geboren in ontwikkelingslanden. Naar schatting worden in deze landen jaarlijks tenminste 3,3 miljoen kinderen met aangeboren aandoeningen geboren.

De laatste dag van de conferentie waren de deelnemers de gast van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De meeting zal resulteren in een rapport, uitgegeven door de WHO. Financiële ondersteuning aan de bijeenkomst werd gegeven door diverse sponsors, waaronder de WHO, de March of Dimes, de Pan-American Health Organization en het Prinses Beatrix Fonds.

Vertegenwoordigers van de World Health Organisation en de World Alliance of Organizations for the Prevention of Birth Defects, evenals andere deelnemers aan de meeting, zijn beschikbaar voor een interview.

Deel: ' Expert meeting over erfelijke ziekten in ontwikkelingslanden '
Lees ook