Persbericht

Expertmeeting EPN: Betalen op Kennisnet

VOORBURG, 18 mei 1999 - Tijdens een expertmeeting georganiseerd door EPN is een nieuw voorstel gelanceerd voor de financiering van educatieve content op Kennisnet. Het betalingsprobleem is het grote knelpunt voor de betrokkenheid van de educatieve uitgevers bij Kennisnet.

Deze zomer loopt de pilot Kennisnet af; 365 scholen zijn dan 'aangesloten'. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting Electronic-highway Platform Nederland een tweetal expertmeetings over Kennisnet georganiseerd. Aan deze expertmeetings namen vertegenwoordigers deel van het ministerie, van de scholen, van educatieve uitgevers en andere providers van educatieve content en van bedrijven uit de kabel- en ICT sector.

In het komende nummer van EPN Nieuws zal aandacht worden besteed aan de uitkomst van deze meetings. Het belangrijkste probleem dat tijdens de meetings is geconstateerd is het betalingsprobleem. Allereerst is er veel te weinig geld beschikbaar voor dit, ook door het onderwijs zelf, als uiterst belangrijk gekwalificeerde project. Wil het Nederlandse onderwijs en daarmee ook de Nederlandse samenleving in zijn geheel de kansen benutten die de elektronische snelweg biedt aan het onderwijs, dan moet er veel meer geld worden geïnvesteerd in dit breedbandige netwerk. De deelnemers aan de meetings spraken over minimaal een verdubbeling van de tot nu toe beschikbaar gestelde gelden.

Een tweede hiermee samenhangend probleem is het betalen voor educatieve content. Content op de elektronische snelweg gedraagt zich niet conform de "normale" economische wetten. Zo is elektronische content zeer eenvoudig en perfect te kopiëren. Hiermee vervalt de normale economische basis voor educatieve uitgevers, die nu betaald worden per verkocht boek of kopie. Zolang de educatieve uitgevers geen garanties hebben dat zij betaald kunnen worden voor de door hen geproduceerde leermethoden zullen zij deze methoden niet zomaar via het elektronische netwerk van Kennisnet beschikbaar stellen.

Tijdens de tweede bijeenkomst is nu een nieuw betalingsmodel gepresenteerd dat enerzijds aansluit bij de bestaande situatie op scholen en anderzijds de mogelijkheid biedt om de voordelen van de elektronische snelweg optimaal te benutten. Door slim gebruik te maken van al bestaande registraties van educatieve leermiddelen, van leerlingen en van hun pakketkeuzes, kan via een clearinghouse worden bepaald hoeveel leerlingen gebruik maken van welke leermiddelen. Zo kan worden vastgesteld welke bedragen toekomen aan de verschillende leveranciers van educatieve content.

Noot aan de redactie

Deel: ' Expertmeeting EPN Betalen op Kennisnet '
Lees ook