SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

SISWO organiseert samen met het Platform KWALON een

EXPERTMEETING

Kwalitatief onderzoek naar jeugdbenden

methodologische valkuilen en problemen in depraktijk van het ethnografisch onderzoek.

Gastspreker is Mark Fleisher (SISWO fellow)

Hoogleraar criminologie aan de Illinois State University

Deze expertmeeting vindt plaats op SISWO

Plantage Muidergracht 4 te Amsterdam

vrijdag 24 augustus

Tijd: 14.00-17.00 uur

Mark S. Fleisher is vooar bekend om zijn onderzoek naar meisjes in jeugdbendes, dat hij heeft gepubliceerd in zijn studie, Dead End kids. Gang girls and the boys they know.

Zijn onderzoeksterrein is een armoedewijk in Kansas City in het middenwesten van de Verenigde Staten. In zijn boek gaat hij in tot in detail in op de achtergronden van jeugdbendes, beschrijft hij het desolate milieu waarin deze jeugd opgroeit en laat hij zien hoe de criminaliteit verankerd ligt in de sociale omgeving. Hij beschrijft de economische en sociale druk waaronder jongeren gebukt gaan en de manier waarop ze sociale arrangementen ontwikkelen en zich aanpassen aan de economische druk.

Fleisher wijst in deze studie op de mogelijke etnografische valkuilen waarin men terecht kan komen. Zo kunnen gesprekken foute interpretaties opleveren. Men kan te maken krijgen met aperte leugens en overdrijvingen. Het is lastig om daar zicht op te krijgen. Dit kan verholpen worden door te streven naar openheid en eerlijkheid, het winnen van vertrouwen, hetgeen veel tijd vergt. Hij wijst daarbij op het belang van het vraagstuk van 'Rapport'. Hij stelt dat de kwaliteit van de data daar sterk van afhangt.

Een ander aspect is het probleem van het taalgebruik. Om valide data te krijgen is van groot belang de juiste woorden te gebruiken. De interviewsituatie vindt plaats in een bepaalde context, die de data kunnen beïnvloeden. Verder moet gelet worden op de variatie in taal en toonhoogte, stilistische wendingen, veranderingen van codes. De interviewer moet voortdurend controleren of er geen discrepantie optreedt in de interviewgegevens en objectief controleerbare data. Fleisher geeft daar interessante voorbeelden van.

Niet alleen vanwege de beschrijvingen en analyses is het boek interessant. Ook over de theorie en vooral de methoden valt veel te leren. Fleisher gebruikt als theoretisch uitgangspunt een materialistische verklaring van menselijk gedrag, die nauw aansluit bij de cultureel-materialistische benadering. Daaraan voegt hij twee aanvullende perspectieven toe: de economische basis van menselijk gedrag en de linguïstische benadering om gesprekken met informanten te kunnen interpreteren.

Informatie:

Henk Kleijer
: kleijer@siswo.uva.nl

of Christel van der Moot
: Moot@siswo.uva.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opgave via de bovenvermelde email adressen

Zoekwoorden:

Deel: ' Expertmeeting van SISWO en Platform KWALON over jeugdebenden '
Lees ook