15 december 2011

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om aanstaande dinsdag 20 december een besluit te nemen over de nieuwe wijze van exploitatie van het pontje Keereweer. Hierbij komen de volgende uitgangspunten aan de orde. Pontje Keereweer vaart in 2012 op doordeweekse dagen tussen 7:00 en 17:00 uur. Tijdens vakantieperiodes vaart de pont niet. Het tarief per overtocht stijgt van E 0,01 naar E 0,10. Uit overleg met buurtbewoners en gebruikers blijkt dat zij de nieuwe vaartijden en de verhoging van het tarief aanvaardbaar vinden. De gemeente schakelt voor de exploitatie van de veerpont de firma Vrij in. De Dienst Sociale Werkplaats verzorgt de bemensing van de pont. De nieuwe vaarregeling van pontje Keereweer is de uitkomst van het onderzoek dat wethouder Jense heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat het pontje in 2012 blijft varen. Daarnaast kost de vaarregeling de gemeente minder geld in 2012.

De gemeente heeft aan diverse marktpartijen een vrijblijvende offerte gevraagd voor de exploitatie in 2012. De firma AH Vrij is hier als beste uitgekomen. De gemeente koopt voor een vast uurtarief het risico van de exploitatie (uren, inkomsten, brandstof en klein onderhoud) af. Dit betekent dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van de firma Meersma B.V., de huidige exploitant. Het contract met de firma Meersma is halverwege 2011 nog met een half jaar verlengd tot en met 31 december 2011. Voor de goede orde: de huidige pontbaas de heer Van Geest is in dienst van de firma Meersma. Ook in de voorgestelde regeling is de gemeente niet verantwoordelijk voor de personele bezetting van de pont.

Zoekwoorden:

Deel: ' Exploitatie van pontje Keereweer in Rijswijk '


Lees ook