Gemeente RotterdamExploitatievergunning en nachtontheffing St. Jobsveem verleend 'NOW' Nu, 'WOW' Later

Burgemeester Opstelten heeft vanmorgen een exploitatievergunning en nachtontheffing verleend voor de exploitatie van de evenementenruimte 'Now and Wow' in het St. Jobsveem aan Lloydstraat 30. Beide zijn alleen verleend voor het zaalgedeelte in het zogeheten Now-pand voor maximaal 2000 bezoekers. Daartoe dient het pandgedeelte met de naam 'Now' met een muur gescheiden te worden van het 'Wow'-gedeelte, zodat een ruimte ontstaat van 1750 m2. De nachtontheffing tot 06.00 uur geldt voor vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. De vergunning en de ontheffing gaan in op 17 maart a.s.

De verlening van de exploitatievergunning en de nachtontheffing zijn mogelijk geworden nadat het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven op 8 februari jl. besloten heeft een tijdelijke vrijstelling te verlenen op het bestemmingsplan op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het gehele pand 'Now and Wow' kan toegang bieden aan 4000 bezoekers. Daarvoor is echter een milieuvergunning noodzakelijk die niet eerder verleend kan worden dan in augustus 2000. Pas als de milieuvergunning is verleend kan een exploitatie-vergunning voor het gehele pand worden aangevraagd en getoetst. Het initiatief voor een dergelijke aanvraag ligt bij de exploitanten.

Beheerscommissie
Tegen de komst van de 'Now and Wow' bestaan bij omwonenden nogal wat bedenk-ingen. De omwonenden vrezen vooral geluidsoverlast, parkeeroverlast, drugsoverlast en overlast van komende en gaande bezoekers. De gemeente is van mening dat het exploitatieplan van de exploitanten voldoende garanties biedt om de overlast te minimaliseren. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft geëist dat de muziekinstal-latie van een geluidsbegrenzer wordt voorzien, zodat er geen geluidsoverlast valt te verwachten. De deelgemeente Delfshaven plaatst parkeerbeugels nabij het gebouw de Herder om parkeren voor niet-bewoners daar onmogelijk te maken. Overigens verwacht de gemeente geen parkeerproblemen omdat er volgens de bestaande parkeernormen voldoende ruimte is. De exploitanten zullen zelf parkeerwachten inzetten om bezoekers naar de aangewezen parkeergelegenheden te wijzen. Onder leiding van de deelgemeenten zal er een beheerscommissie worden opgericht waarin politie, bewoners en de exploitanten van de Now and Wow zitting hebben.

Zoekwoorden:

Deel: ' Exploitatievergunning en nachtontheffing Jobsveem Rotterdam '
Lees ook