Gemeente Eindhoven

Exploitatievergunning kindercentrum

Binnen het kader van de 'Verordening kinderopvang 2000' is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke exploitatievergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. De volgende aanvraag wordt bekendgemaakt:
* Kindercentrum 'De Bloemenkinderen', welk wordt gevestigd aan de Opera 60a te Eindhoven.

De aanvraag met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf heden dagelijks, gedurende 4 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, te Eindhoven. Eenieder kan zijn/haar zienswijze over deze aanvraag, binnen vier weken na publicatie van deze aanvraag, schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Exploitatievergunning kindercentrum gemeente Eindhoven '
Lees ook