ALLARD PIERSON MUSEUM

The Aegean of the coins, antieke munten v/d Griekse eilanden

Het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam, presenteert de nieuwe tentoonstelling:

'The Aegean of the Coins', antieke munten van de Griekse eilanden 20 maart t/m 21 april 2003

Deze tentoonstelling, die nog niet eerder te zien is geweest buiten Griekenland, is samengesteld door het Numismatisch Museum van Athene. De ambassadeur van Griekenland, Zijne Excellentie George J. Kaklikis, brengt deze tentoonstelling naar Nederland ter gelegenheid van het Voorzitterschap van de Europese Unie van Griekenland.

Slechts bij hoge uitzondering worden Griekse originele voorwerpen uitgeleend aan een buitenlands museum. Op de tentoonstelling is een honderdtal Griekse munten te zien uit de 6de tot en met de 1ste eeuw v. Chr. Zij zijn alle afkomstig van de eilanden in de Aegeïsche Zee, waar de muntslag dankzij de vele handelsbetrekkingen tot grote bloei kwam.

Hoogtepunt is een muntschat, bestaande uit 10 fraaie zilveren munten, die gevonden is op het eiland Chios. Behalve de munten zijn ook amforen, olielampjes en vaatwerk te zien, die versierd zijn met dezelfde voorstellingen als de munten. Een DVD-presentatie en panelen met foto en tekst geven nadere informatie.

einde persbericht

Info: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. G. Jurriaans-Helle of mw. drs. C.M.A. Vermeulen, tel.: 020-52 52 556, fax.: 020-52 52 561, e-mail: apm@uba.uva.nl internet: www.uba.uva.nl/apm
Adres: Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
Open: dinsdag-vrijdag: 10-17 uur, zaterdag-zondag: 13-17 uur, maandag gesloten

11 mrt 03 14:00

Deel: ' Expoitie The Aegean of the coins, antieke munten v/d Griekse eilanden '
Lees ook