TuinbouwNet


EXPORT BLOEMBOLLEN GROEIT MET 5 PROCENT

De export van bloembollen ontwikkelt zich positief. Tot eind maart is er in het seizoen 1998/88 voor 1,13 miljard gulden aan bloembollen uitgevoerd. Dat komt neer op een stijging met 5 procent vergeleken met dezelfde periode in het vorige seizoen. Dit blijkt uit cijfers zoals het Productschap Tuinbouw die heeft verzameld op basis van gegevens van exporterende bedrijven.

Absoluut gezien is de export van 1,13 miljard gulden 60 miljoen hoger groter dan vorig seizoen in dezelfde periode. Vooral de sterke groei van de export naar de Verenigde Staten heeft hieraan bijgedragen. In waarde gezien is de export naar de Ver. Staten met 11 procent gegroeid naar 271,5 miljoen gulden. In twee jaar tijd is er zelfs voor een kwart meer aan Nederlandse bloembollen naar andere kant van de oceaan gegaan. De groei komt vooral op het conto van tulpen. Daarvan zijn er tot eind maart ruim 414 miljoen naar de Ver. Staten verscheept, tegen 375 miljoen vorig seizoen en 345 miljoen het seizoen daarvoor. Daar staat tegenover dat de export van gladiolen naar Ver. Staten tot eind maart bijna 10 procent is achtergebleven. Groeiers op de Amerikaanse markt waren dit seizoen van de belangrijkste bolsoorten naast tulpen: irissen, narcissen, krokussen.

Na de problemen met de export naar Japan in het vorige seizoen is de export nu weer aangetrokken. Het verlies is echter nog niet goedgemaakt. Vergeleken met 1996/97 blijft de waarde van de export nog altijd een procent of 15 achter. Dit kan vooral toegeschreven worden aan de ontwikkeling van de export van lelies naar Japan. Daarvan zijn er dit seizoen tot eind maart ruim 153 miljoen naar Japan uitgevoerd. Dat komt neer op groei van een kleine 5 procent vergeleken met vorig seizoen maar het is nog altijd ruim 10 procent minder dan in 1996/97. De export van tulpen naar Japan heeft de afgelopen seizoenen wel een positieve ontwikkeling laten zien. Dit seizoen zijn er ca. 240 miljoen stuks tulpen naar Japan uitgevoerd. De grote twee maken bij de export naar Japan zo’n 70 procent van het totaal uit. De top-2 bij de export nar de Ver. Staten vertegenwoordigt maar 40 procent.

Het totaalbeeld van de export naar Duitsland is nog altijd negatief. Tot eind maart is de export 4 procent achtergebleven bij vorig seizoen in dezelfde periode.

Na de top-3 bestaat de groep van middelgrote afnemers uit maar twee landen, nl. Frankrijk en Italië. Vooral de export naar Italië ontwikkelt zich goed de afgelopen twee seizoenen. Dit nadat de periode daarvoor de afzet op de Italiaanse markt moeizaam verliep. De groei van de export naar Frankrijk kan vooral worden toegeschreven aan het postordersegment.

Na de top-6 volgt er een groot gat naar de andere afnemers. Zweden is nummer 7 op de lijst. De export naar dit land is na de scherpe daling in het afgelopen seizoen nu weer iets gestegen. Onder de andere afnemers zijn er een aantal afnemers die na een groei in het afgelopen seizoen nu opnieuw een mooie plus laten zien. Dit zijn: Spanje, Canada, Australië en Polen. De export naar China zit ook behoorlijk in de lift. Er zijn dit seizoen tot eind maart ruim 30 miljoen bollen naar China gegaan. Een kleine helft, ruim 14 miljoen stuks, was tulpen. Verder zijn er ca. 8 miljoen gladiolenknollen naar China geëxporteerd en 7 miljoen lelies.

Naast Duitsland zijn er nog een aantal markten waar de afzet van Nederlandse bloembollen stagneert of zelfs daalt. Binnen de EU zijn dat Finland en Denemarken. Buiten de EU stagneert de export naar Zwitserland en is er nog geen sprake van herstel van de export naar Taiwan en Zuid-Korea.

NEDERLAND: UITVOER BLOEMBOLLEN
in miljoenen guldens
Bron: Productschap Tuinbouw

TOTAAL SEIZOEN

JULI T/M MAART

1996/97

1997/98

Mutatie

1997/98

1998/99

Mutatie TOTAAL

1.323,0

1.354,1

2%

1.252,7

1.312,5

5% naar:
EU

665,4

696,7

5%

642,5

659,5

3% Niet-EU

657,6

657,4

0%

610,2

653,0

7%

Duitsland

192,3

191,7

0%

185,2

177,0


-4% Verenigd Koninkrijk

101,7

121,9

20%

114,9

116,5

1% Frankrijk

109,1

109,7

1%

103,4

108,5

5% Italië

100,1

111,4

11%

91,8

102,5

12% Zweden

49,1

44,4


-10%

43,0

44,8

4% Spanje

23,4

25,8

10%

20,2

23,0

14% België/Luxemburg

17,1

17,0


-1%

16,1

19,5

21% Finland

19,6

19,6

0%

18,6

17,7


-5% Oostenrijk

17,9

19,6

9%

18,5

18,2


-2% Denemarken

20,7

18,0


-13%

17,6

18,0

2% Portugal

9,0

11,4

27%

9,6

9,6

0% Griekenland

3,9

4,0

4%

3,6

4,2

17%

Verenigde Staten

225,1

253,1

13%

244,1

271,5

11% Japan

222,9

180,2


-19%

162,3

174,5

8% Canada

29,8

34,8

17%

33,8

36,5

8% Zwitserland

29,6

28,1


-5%

26,8

26,7

0% Australië

15,1

18,3

21%

17,5

20,5

17% Taiwan

33,0

30,2


-8%

25,1

22,3


-11% Noorwegen

18,0

18,8

4%

18,3

18,3

0% Polen

6,2

9,4

52%

8,2

9,6

17% China

3,5

7,9

126%

6,5

7,0

8% Rusland

6,5

9,2

42%

8,2

7,5


-9% Mexico

6,0

7,1

19%

5,7

6,3

11% Zuid-Korea

13,2

12,5


-5%

7,2

4,0


-44%

De actuele gegevens zijn geraamd omdat nog niet van alle exporteurs de facturen zijn ontvangen.

De gegevens voor het complete seizoen 1997/98 zijn iets gecorrigeerd vergeleken met eerdere publicaties

Deel: ' Export bloembollen groeit met 5 procent '
Lees ook