Bloemen Bureau Holland


Bloembollen export lager
10 january 2000

De export van bloembollen is tot en met oktober 1999 lager dan in 1998. Binnen de Europese Unie nam de exportwaarde af tot 428 miljoen gulden (4 procent). Echter ook buiten de EU was sprake van een daling van enkele miljoenen guldens.

Hoewel de bloembollenexport statistieken lopen van juni 1999 tot en met mei 2000 (seizoenenexport), worden er toch tussentijds vergelijkingen getrokken. In dezelfde periode in 1998 was de export naar Duitsland veel hoger. Alleen al op deze markt verloor de bloembollenindustrie 8 miljoen gulden. Maar ook de Scandinavische landen kwamen afgelopen jaar 1999 onder zware druk. De in 1998 opvallend gegroeide markt Verenigd Koninkrijk, vertoond in de vergelijking ook een daling. Buiten de EU is met name Amerika een markt waar tot en met oktober ook een stagnatie waar te nemen is. Hoewel de Amerikanen nog steeds te maken hebben met een sterke economie, kochten ze in het najaar voor minder dollars bloembollen. De daling in export is voornamelijk waar te nemen in de Narcissen. Ook Japan vertoont een daling, maar hiervan kunnen we zeggen dat de export van het belangrijkste artikel (Lelie) in oktober nog moest starten. Hoge groeipercentages kunnen we waarnemen in de nieuwe exportmarkten als China, Taiwan en Zuid-Korea. Deze landen kopen echter nog niet de hoeveelheden die de exportstatistieken doen veranderen. Maar wel een groei die toekomstperspectieven geeft voor de Nederlandse bloembollenafzet.

Deel: ' Export bloembollen in 1999 lager '
Lees ook