Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten


Export bloemen en planten tot en met juli + 5%

Aalsmeer, 14 augustus 2001 - De export van bloemen en planten uit Nederland is tot en met juli dit jaar met 5% gestegen tot f5,9 miljard. De snijbloemenexport klom met 3% tot f3,8 miljard en die van pot- en tuinplanten met 9% tot f1,75 miljard. Het uitgangs-materiaal, dat verder wordt opgekweekt tot snijbloem of potplant, steeg met 11% tot f278 miljoen. Dit blijkt uit de exportstatistieken van het bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten in Aalsmeer. Rusland en Ierland zijn, met groeicijfers van 67% respectievelijk 24%, de grootste groeiers.

In de maand juli steeg de export van bloemen, planten en uitgangsmateriaal met 11% tot f591 miljoen. Gegeven de extra exportdag in de afgelopen maand (goed voor 5% van de waarde) en de inflatie van circa 3% was er in juli echter nauwelijks sprake van een stijging. De druk op de resultaten in de bloemengroothandel is hierdoor onverminderd groot.
In belangrijke afzetlanden als Duitsland en Frankrijk, samen goed voor 50% van de Neder-landse bloemen- en plantenexport, blijft de groei dit jaar achter bij het gemiddelde. De Duit-sers namen voor 3% meer af, in waarde totaal f2,1 miljard. De snijbloemenafzet daalde licht tot f1,3 miljard en de afzet van pot- en tuinplanten steeg met 6,5% tot f786 miljoen. Exporteurs zijn niet optimistisch over de situatie in Duitsland. De houding van consumenten is afhoudend. Daarnaast is de concurrentie vanuit andere landen de laatste jaren toegenomen, vooral met bulkproducten als kleinbloemige rozen, (tros)anjers, bepaalde leliesoorten en hypericum. Nederlandse exporteurs moeten het in toenemende mate hebben van bijzondere producten en vooral nieuwe cultivars.

Rusland stijgt sterk

Drie jaar geleden, na de roebelcrisis, kelderde de export van Nederlandse snijbloemen naar Rusland. Tot en met augustus 1998 werd een toename van 32% gerealiseerd tot f131 miljoen. In 1999 bleef de export steken op éénderde van het totaal van 1998, al tekende zich toen wel een herstel af. Vorig jaar klom de snijbloemenexport weer, met 46% tot f84 miljoen. Dit jaar ligt de toename op 51% tot f70 miljoen, iets meer dan de helft van de exportwaarde in het topjaar 1998.
Bij dit herstel is de veel sterkere stijging van de export van pot- en tuinplanten naar Rusland opvallend. Drie jaar geleden bedroeg de waarde hiervan nog geen f10 miljoen, vorig jaar werd een exportwaarde van f18 miljoen gerealiseerd en tot en met juli dit jaar is er al voor f21 miljoen aan pot- en tuinplanten vanuit Nederland afgezet.
De stijging van de export naar Rusland verhult volgens het bedrijfschap evenwel de complexi-teit. De administratieve afwikkeling is ingewikkeld, kennis van de taal, cultuur en specifieke gewoontes is onontbeerlijk en de invoertarieven zijn met gemiddeld 15% hoog. Verder zijn de afstanden erg groot, is de logistiek nog niet efficiënt en zijn afspraken over betalingen - meer nog dan bij andere exportbestemmingen - absoluut noodzakelijk.

Ruimte in Ierland

Met dit jaar een groei van 24% wordt de positieve ontwikkeling van de export naar Ierland dit jaar op hetzelfde niveau doorgezet. In waarde is de export f53 miljoen. Ierland klimt hierdoor van de zestiende naar de veertiende plaats in rangorde en passeert hiermee landen als Japan en Portugal. Door het inwoneraantal van nog geen 4 miljoen is de afzetpotentie van Ierland evenwel niet omvangrijk. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk wonen 60 miljoen mensen, daar steeg de export dit jaar met 9% tot f843 miljoen.
Exporteurs constateren onder Ierse consumenten een behoorlijke bestedingsruimte en een groeiende belangstelling voor het brede pakket bloemen en planten, dat via Nederland verkrijgbaar is. De concurrentie vanuit Afrika en Spanje is echter al goed te merken.

Meer informatie:
afdeling markt en economie, Jan Lanning of Marcel Rutten: Telefoon : (0297) 380090 of e-mail:
jlanning@bloemengroothandel.com
m.rutten@bloemengroothandel.com

Deel: ' Export bloemen en planten tot en met juli + 5% '
Lees ook