Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten


Duidelijke oorzaken voor daling export in april Export groei bloemen en planten gehalveerd tot 5%

Aalsmeer, 16 mei 2002

De Nederlandse exportwaarde van bloemen en planten kromp in de maand april met 10%. Hoofdoorzaken zijn de vroeger vallende Pasen dit jaar, een prijsdaling bij met name snijbloemen en meer concurrentie van lokale productie in de bestemmingslanden. Door de daling in april is de cumulatieve exportgroei van 11% tot en met maart meer dan gehalveerd tot 5% tot en met april. De exportwaarde komt hiermee voor de eerste vier maanden uit op 1,7 miljard, zo blijkt uit de maandelijkse exportstatistieken van het bedrijfschap voor de groothandel in bloemen en planten.

Vorig jaar steeg de exportomzet in april nog met 15%. Toen viel de Paasomzet in die maand en dat was dit jaar in maart. Ook een deel van de steeds belangrijker omzet vanwege de Engelse Moederdag werd toen in april genoteerd. Het wegvallen van de vraag werd in april verergerd door het mooie weer, waarbij er bovendien een verschuiving optrad naar tuinplanten. Verder is in veel landen, waar Nederlandse exporteurs bloemen en planten afzetten, de lokale productie in april op de markt gekomen. Normaal gebeurt dit eerder in het jaar, maar aanvankelijk was het voorjaar koud waardoor er vertraging is opgetreden.

Potplanten structureel beter
De snijbloemenexport kromp in april met 19% tot 225 miljoen. Tot en met april ligt de toename op 3% tot een exportwaarde van
1,1 miljard. De export van pot- en tuinplanten gaf in april nog een stijging te zien van 4% en voor de eerste vier maanden dit jaar een plus van 11% tot een totale waarde van 523 miljoen. De trend van het afgelopen jaar, waarbij de pot- en tuinplantenafzet structureel beter is dan die van snijbloemen, zet door. In Duitsland, de grootste afnemer van bloemen en planten uit Nederland, doet deze ontwikkeling zich ook voor. De Duitse markt blijft zeer moeizaam en blijft achter bij de groei die exporteurs in andere landen weten te realiseren. De exportwaarde van snijbloemen naar Duitsland is tot en met april met 4% gedaald tot 353 miljoen. De planten noteren een bescheiden plus van 2% tot 217 miljoen.

Engeland en Spanje uitschieters
Engeland en Spanje waren in april de enige EU-landen die meer snijbloemen afnamen, maar onderscheidden zich ook positief bij de pot- en tuinplanten. De totale export naar Engeland is dit jaar met 22% gestegen tot 275 miljoen. Spanje nam 28% meer af, in waarde totaal 24 miljoen. Een grotere bestedingsruimte, toenemende interesse voor het brede Nederlandse aanbod en professionalisering van de verkoop zijn volgens exporteurs de oorzaken van deze positieve ontwikkeling.

Meer informatie:
afdeling markt en economie, Jan Lanning of Marcel Rutten: Telefoon : (0297) 380090 of e-mail:
jlanning@bloemengroothandel.com
m.rutten@bloemengroothandel.com

Deel: ' Export groei bloemen en planten gehalveerd tot 5% '
Lees ook