Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten


Bloemenhandel komt zomer redelijk door
Exportomzet bloemen en planten in zomermaanden vergroot

Aalsmeer, 13 september 2001

De Nederlandse export van snijbloemen, pot- en tuinplanten en uitgangsmateriaal is tot en met augustus met 5,2% gestegen tot f6,5 miljard. Tot en met mei bleef de teller staan op een stijging van 3,5%. Dit blijkt uit de exportstatistiek van het bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten in Aalsmeer. De exporterende groothandel heeft de omzetstijging gerealiseerd ondanks de hittegolf, die een deel van de Europa teisterde.

Vorig jaar stond de exportteller tot en met mei op een toename van 12,4% en na augustus op een stijging van 9,7%. De zomermaanden vlakten de export toen duidelijk af. Dat is dit jaar niet gebeurd. Vooral de maanden juni en juli deden het relatief goed, met exporttoenames van 13% respectievelijk 11%. In augustus kwam de export uit op f663 miljoen, een toename van 4%. In vergelijking met de andere zomermaanden is augustus derhalve achtergebleven. Dat is in voorgaande jaren ook gebeurd.

Rendementsontwikkeling
De stijging van de exportomzet in de zomermaanden zegt echter niets over de resultaten. Gedurende de eerste helft van 2001 bleek dat met name potplantenexporteurs een gemiddeld nettorendement van ongeveer 3% behaalden. In de eerste 6 maanden van 2000 lag dit op ongeveer 2,8%. De snijbloemenexporteurs realiseerden in de eerste helft van 2001 een nettorendement van ongeveer 2,3%. In de eerste 6 maanden van 2000 was dit ongeveer 2%. De rendementssignalen duiden er dus op dat de stijgende kosten dit jaar beter kunnen worden doorberekend. Het is echter nog te vroeg om vast te stellen of dit van structurele aard is.

Pot- en tuinplanten
Voor het eerst sinds een jaar bleef de export van pot- en tuinplanten achter bij die van de snijbloemen. De plantenexport steeg in augustus met 4,1% tot f218 miljoen, de snijbloemenexport klom in augustus met 6,1% tot f418 miljoen. Tot en met augustus ligt de stijging van de plantenexport met 9,1% bijna drie keer zo hoog als die van snijbloemen, waarmee een plus wordt genoteerd van 3,3%. De plantenexport naar Duitsland en Frankrijk ligt dit jaar op een stabiele groei van bijna 5%. Met een groei van 23% tot f203 miljoen benadert Engeland, nu nog nummer drie, Frankrijk in een rap tempo.
De snijbloemenexport naar Engeland is in de afgelopen drie maanden op een vergelijkbare toename gekomen als vorig jaar, toen met een stijging van 24% weer een record werd gebroken. Tot en met mei dit jaar was er nauwelijks een toename. In juni, juli en augustus lag de stijging structureel boven 20%. De cumulatieve toename van de bloemenexport naar Engeland komt dankzij de goede zomermaanden voor dit jaar uit op 8%, in waarde f715 miljoen.

Meer informatie:
afdeling markt en economie, Jan Lanning of Marcel Rutten: Telefoon : (0297) 380090 of e-mail:
jlanning@bloemengroothandel.com
m.rutten@bloemengroothandel.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Exportomzet bloemen en planten in zomermaanden vergroot '
Lees ook