EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Export industriële MKB 1997

Exportpotentieel in het MKB gestegen

De directe export van het industriële Midden- en Kleinbedrijf (MKB I-99 werkzame personen) bedroeg in 1997 34 miljard gulden en had daarmee een aandeel van 22% in de totale directe export van de Nederlandse industrie (tabel 1). De export van het industriële MKB kende in 1997 een groei van 5,1%. Van de industriële MKB-export kwam 55% voor rekening van de bedrijven met 50-99 werkzame personen.

De gemiddelde exportquote van de exporterende industriële MKB-bedrijven was in 1997 37%. De export ontwikkelde zich voor alle grootteklassen binnen het MKB in 1997 positief. Deze ontwikkeling was het sterkste bij de bedrijven met 10-19 werkzame personen. De exportgroei in deze grootteklasse overtrof zelfs de exportgroei van het grootbedrijf.

Een maat voor de ruimte die er nog in de export zit is het theoretisch exportpotentieel van een sector. Dit exportpotentieel beschrijft wat de extra export kan zijn wanneer niet-exporterende bedrijven dezelfde exportquote zouden realiseren als hun exporterende collega's binnen dezelfde sector en grootteklasse.

Zie voor tabellen het originele bericht

Het theoretische exportpotentieel van het industriële MKB is met ruim 11 miljard gulden eenderde van de huidige export van het industriële MKB. Opvallend is dat het potentieel van in de grootteklassen 10-19 werkzame personen en 20-49 werkzame personen gedaald is.

De voedings- en genotmiddelenindustrie, de hout- en bouwmatrialenindustrie, en de metaalproducten- en machineindustrie nemen 60% van het exportpotentieel voor hun rekening

Er bestaan wel verschillen tussen het exportpotentieel van diverse sectoren, hetgeen ook blijkt uit tabel 2. Het grootste aandeel binnen het MKB exportpotentieel is gelokaliseerd in de voedings- en genotmiddelenindustrie (28%). Deze sector heeft overigens ook het hoogste aandeel in de directe export van het totale industriële MKB. Andere belangrijke industrietakken in dit opzicht zijn de metaalproductenindustrie en, de machine-industrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie.

Zie voor tabellen het originele bericht

Deel: ' Exportpotentieel in het MKB gestegen '
Lees ook