TROPENINSTITUUT MUSEUM

FRAAIE EXPOSITIE ARMENIERS IN NEDERLAND

16 februari 2000

NIEUWE SFEERVOLLE TENTOONSTELLING

Armeniërs in Nederland:
kleine gemeenschap, rijke geschiedenis
26 februari . 8 mei 2000

Vanaf 26 februari a.s. toont het Tropenmuseum te Amsterdam een fraaie selectie voorwerpen in combinatie met het verhaal van een kleine groep .vreemdelingen. dat in Nederland sporen naliet en dat sinds de 17e eeuw participeert in onze samenleving, de Armeniërs. Als groep zijn zij verbonden door de kracht van een gemeenschappelijk doorleefde geschiedenis, waarin een eigenzinnig christendom een rol speelt.

Het Tropenmuseum is blij deze tentoonstelling te kunnen presenteren en dankt hiervoor initiatiefnemer en samensteller AnnyRose Nahapetian, een kunstenares van Armeense afkomst. Zij maakt ons onder andere duidelijk waarom er al vanaf de 17e eeuw Armeniërs in Nederland zijn, wat hen verbindt en wat de Armeense cultuur in een Nederlandse context betekent. Er bevinden zich thans zo.n 9.000 Armeniërs in Nederland.

De voorwerpen die de bezoekers over Armenië en de kleine maar hechte Armeense gemeenschap in Nederland informeren, zijn onder te verdelen in:
&.61623; religieuze voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw &.61623; voorwerpen van Armeniërs die vanuit Nederlands Indië naar Nederland zijn meegenomen na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949

&.61623; objecten van Armeniërs die gedurende de economische crisis in de jaren zestig en zeventig naar Nederland vluchtten &.61623; werken van Armeense moderne kunstenaars die momenteel in Nederland wonen en werken
Enkele hoogtepunten zijn de oudste Armeense bijbel in Nederland, unieke handschriften, geboorte- en huwelijkspenningen en kleurrijke tapijten. Verder zijn er interviews met vijf in Nederland wonende Armeniërs te zien.

Deze tentoonstelling kwam mede tot stand dankzij bijdragen van de Mondriaan Stichting en NCDO.

DONDERDAGAVOND = TROPENMUSEUMAVOND

Het Tropenmuseum is t/m 29 juni a.s. elke1) donderdagavond tot 21.30 uur te bezoeken.
1) behalve 4 mei en 1 juni

..................

Niet voor publicatie
U bent van harte welkom bij de officiële opening. Deze vindt plaats op vrijdag 25 februari a.s. om 16.00 uur in de Kleine Zaal van het Theater, binnenkomst via ingang Tropenmuseum. De Armeense zangeres Ilda Simonian zal drie liturgische liederen ten gehore brengen. Aansluitend bent u rond 16.30 uur welkom de expositie te bezichtigen en met ons het glas te heffen in Museumrestaurant Ekeko. Aanmelden via tel. 020 5688 422/418 of e-mail: r.d.boer@kit.nl Voor meer informatie en/of interviews met AnnyRose Nahapetian: Tropenmuseum, afd. Communicatie/Pers & Publiciteit Tel: 020 5888 422/418, fax: 020 5688 548, e-mail: i.jansen@kit.nl

15 feb 00 17:28

Deel: ' Expositie Armeniërs in Nederland '
Lees ook