Datum: 19-10-1998
Bron: VVV Amsterdam Tourist Office
Onderwerp: Nieuwsbulletin voor de media: dec. '98 t/m april '99


13 februari - 9 mei 1999 Goud uit graan: Rijke lading, Hollands Welvaren.

Van 13 februari t/m 9 mei 1999 besteedt het Scheepvaartmuseum aandacht aan de Oostzeehandel op de tentoonstelling Goud uit graan: Rijke lading, Hollands Welvaren.

De rijkdom van de Nederlandse republiek in de 16de en de 17de eeuw was voor een groot deel te danken aan handel met het Oostzeegebied. De tentoonstelling geeft een beeld van de omvang van de Nederlandse scheepvaart en handel.

Informatie: Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Kattenburgerplein
1.

Voor meer persinformatie en fotos:

VVV Amsterdam
Pers & Publiciteit, Herman ter Balkt of Truus Groenewegen 020 - 5512 531

Publieksinformatie: 0900 - 400 40 40 (1,- p/m)

Deel: ' Expositie Goud uit graan Rijke lading, Hollands Welvaren '
Lees ook