Museon Den Haag

Datum:

16 maart 2012

De rij is er nog (1973) van Zbylut Grzywacz

Dit is n van de schilderijen die zijn opgenomen in de expositie. Deze zittende mensen vertegenwoordigen vier verschillende generaties, die gedirigeerd door de rode pijl op de achtergrond, allemaal dezelfde kant op kijken. Ze zijn onpersoonlijk, kleurloos, zwijgzaam en geduldig wachtend afgebeeld. Het is de metafoor van het leven van alledag, waar mensen overal en voor alles in de rij moeten wachten en ondertussen steeds ouder worden. Bruikleen: Nationaal Museum Krakau

Expositie POLEN, onze buren in Museon

Vanaf 3 april 2012 is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling Polen, onze buren te zien. In deze expositie maakt men kennis met de Poolse cultuur. De verhalen van migranten of hun nakomelingen, vormen de ruggengraat van de tentoonstelling. Video's, foto's, films en schilderijen illustreren de verhalen. Hierdoor wordt een relatie met de geschiedenis van Polen gelegd. Het publiek krijgt antwoord op vragen als: wat is Polen voor een land? Waarom zijn er in de loop van de geschiedenis zoveel Polen naar Nederland gekomen? Wat zijn de verbindingen tussen Polen en Nederland? Het Museon wil vanuit de geschiedenis de relatie tussen Nederland en Polen zichtbaar maken. Bezoekers kunnen hierdoor op een positieve manier kennis maken met de Polen als 'nieuwkomers' in onze samenleving. De tentoonstelling is te zien tot en met 11 november 2012

Uitnodiging voor de pers
Op 2 april 2012 wordt de expositie geopend door Marnix Norder, wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Speciale gasten in het openingsprogramma zijn de Ambassadeur van de republiek Polen, Janusz Stanczyk en Jaap Werner, directeur Directie Europa, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma wordt muzikaal ondersteund door Theresa en Stanislaw Lukowski die composities vertolken van Chopin en Wieniawski. Rapper Mr. Polska sluit af met tracks van zijn nieuwe cd 'Waardevolle gezelligheid'. De pers is hierbij van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden bij Leonie de Jong, tel. 070-3381423 of via e-mail, ldjong@museon.nl.

Actuele thema's
Korte films, video's en portretten geven stof tot nadenken en vormen uitgangspunt voor discussie. Belangrijke actuele thema's komen aan bod, zoals de arbeidsmarkt, sentimenten in de maatschappij en de invloed van politieke gebeurtenissen. Verschillende stellingen zetten de bezoeker aan tot het nadenken over vragen zoals: 'Is het logisch dat je je naam aanpast in je nieuwe vaderland?', 'Zijn tradities voor iedereen belangrijk?' Of: 'Als een mens of land gesoleerd wordt, is dat het ergste wat een mens of land kan overkomen?' De antwoorden worden gebundeld, zodat er een beter inzicht wordt verkregen in meningen, oordelen en vooroordelen van de bezoekers, zowel Polen als Nederlanders.

Activiteiten
In diverse stadsdelen van Den Haag zullen videofragmenten te zien zijn van interviews en verhalen van Polen uit de tentoonstelling. Tevens mogen Poolse en/of op Polen gerichte 'partnerorganisaties' eigen activiteiten in het Museon organiseren. Het Museon werkt hierin nauw samen met Theater Dakota in het stadsdeel Escamp in Den Haag. Museon en Dakota fungeren hierin als een maatschappelijk platform en podium. Deze 'Polonaise' aan activiteiten is terug te vinden op de website www.museon.nl/polonaise. Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben hebben deze site ontwikkeld. Naast het genoemde activiteitenprogramma kunnen mensen elkaar hier vinden voor een virtuele Polonaise. Dit kan worden gezien als een soort berichten- en chatbox, waarmee bezoekers ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, evenementen kunnen plannen en met elkaar op deze wijze contact kunnen onderhouden.

Samenwerking
De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Den Haag, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Polen, de Ambassade van de Republiek Polen, Poolse Organisatie voor Toerisme, het Mondriaan Fonds en het Nationaal Museum in Krakau.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

Theater Dakota
Theater Dakota is ht theater van het grootste Haagse stadsdeel; Escamp. In de theaterzaal, de filmzaal en de studio van Theater Dakota zijn dagelijks voorstellingen en concerten te beleven.

Bezoekersinformatie

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur, gesloten op maandag (behalve in de schoolvakanties - alle regio's. Toegangsprijzen:
Kinderen t/m 3 jaar: gratis / kinderen 4 t/m 11 jaar: 5,50 / jeugd 12 t/m 18 jaar: 7,- / / volwassenen: 10,- / 65+ Pashouders: 9,- . MusMuseumkaart geldig. Groepskorting voor groepen van meer dan 20 personen mogelijk.

Voorzieningen:
Het Museon is toegankelijk voor bezoekers met een rolstoel. In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid, ook voor bussen. Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

Deel: ' 'Expositie POLEN, onze buren in Museon' '


Lees ook