Provincie Groningen

Groningen, 31 augustus 2001 Persbericht nr. 164

Tentoonstelling Politiek in Prent 2000 in Provinciehuis

Vanaf dinsdag 4 tot en met vrijdag 28 september is in de vide van het Provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4) de tentoonstelling Politiek in Prent 2000 te zien. Deze reizende expositie toont de beste in de Nederlandse pers verschenen politieke tekeningen van het jaar 2000. Deelnemers zijn onder meer Fritz Behrendt, Jos Collignon, Peter van Straaten, Len Munnik, Stefan Verwey, Opland en Frits Müller. Ook is er werk te zien van de Groningse tekenaars Nico Visscher en Pluis
(pseudoniem van Eric van der Wal), die onlangs nog in Appingedam exposeerde.
Als gasttekenaar neemt Paul van der Steen (Het Parool) deel.

Onderwerpen die in de tekeningen aan bod komen, zijn ondermeer: de benzinecrisis, Duits neofascisme, het lerarentekort, de omwenteling in Joegoslavië, de Amerikaanse verkiezingsstrijd, de ramp in Enschede, de crisis in Rusland, de zwakke euro en de problemen bij de NS.

De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar 2000 - eveneens op de expositie te zien - ging naar Frits Müller voor zijn prent van ex-dictator Pinochet, terugkerend naar Chili.

Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen, waarin al de geëxposeerde tekeningen zijn opgenomen en tevens twee In Memoriams van de in 2000 overleden tekenaar Kafak (Eddy Greidanus) en de Belgische journalist Johan Anthierens. De prijs van dit boek is f. 27,50. Verkrijgbaar tijdens de tentoonstelling in het Provinciehuis.

De tentoonstelling is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Expositie Politiek in Prent 2000 Provinciehuis Groningen '




Lees ook