Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie
Datum Nummer persbericht
20 januari 2003 p008

Van Brug tot Brug

Nijmegen heeft een geschiedenis als het gaat om oeververbindingen over de Waal. Al sinds de Romeinse tijd kent Nijmegen verbindingen met de 'overkant'. In het Open Huis opent wethouder Ton Hirdes op 6 februari om 16.00 uur een expositie over de historische verbindingen.

Uit verschillende bronnen is op te maken dat er in de Romeinse tijd al een brug heeft gelegen tussen Nijmegen en de overkant. Vanaf de Middeleeuwen tot 1936 kon men in ieder geval oversteken met een pont. Sinds 1879 is de spoorbrug in gebruik als onderdeel van de spoorlijn naar Arnhem. De monumentale stalen brugconstructie, gecombineerd met de bruggenhoofden is grotendeels uit het stadsbeeld verdwenen. Na de oorlog zijn de drie segmenten van de brug vervangen door één grote overspanning, om het scheepvaartverkeer zo min mogelijk te hinderen. In 1906 wordt op initiatief van een aantal Nijmeegse ondernemers voor het eerst gesproken over een verkeersbrug over de Waal, als alternatief voor de pont. Het duurt echter tot 1936 voordat de Waalbrug gerealiseerd is. Met de ontwikkeling van de Waalsprong als nieuw Nijmeegs stadsdeel is de behoefte aan extra verbindingen sterk toegenomen. Voor fietsers en voetgangers wordt op dit moment gewerkt aan de Snelbinder, een brugconstructie die deels wordt opgehangen aan de bestaande spoorbrug. De voorbereidingen voor een tweede stadsbrug zijn inmiddels in gang gezet. De expositie 'van Brug tot Brug' in het Open Huis geeft de bezoeker een indruk van de historische oeververbindingen, die een belangrijke inspiratiebron zijn bij het denken over een nieuwe stadsbrug. De expositie is te bezichtigen van tot en met 29 maart 2003 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Expositie van Brug tot Brug in Nijmegen '
Lees ook