Persbericht

Lokatie: Museum De Stratemakerstoren

Waalkade 83 - 84 6511 XR - Nijmegen

tel: 024 - 3238690

Periode: 24 september 1999 t/m 30 januari 2000

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag - zondag 13.00 - 17.00 uur

Homepage: https://come.to/stratemakerstoren

VAN DUIVELSBERG TOT HEKSENDANS

De mens heeft zich al vele eeuwen bezig gehouden met magie of tovenarij. Het onverklaarbare was in handen van ontelbare zieners, gebedsgenezers, sjamanen, tovenaars, duivelbezweerders, wichelaars en paranormale genezers ...

Pas nadat in Europa de kerk probeerde de "heidense gebruiken" uit te roeien d.m.v. strenge straffen (geseling en verbanning), ontstond er een spanningsveld waarvan honderdduizenden het slachtoffer werden! Vooral nadat de kerk inquisiteurs (kerkelijke rechters) aanstelde om mensen met afwijkende opvattingen en gedragspatronen, de zgn. ketters te vervolgen. Sommige ketters waren bv. fel gekant tegen de uit de hand gelopen zeer winstgevende verkoop van aflaten, waarmee je jezelf a.h.w. een plaatsje in de hemel kocht...

Vanaf ca. 1450 ontstond een verbinding tussen ketterij en tovenarij: de heksenwaan. Aanvankelijk werden mannen, later steeds meer vrouwen, ervan beschuldigd een verbond met de duivel te hebben gesloten met als doel het geloof te ondermijnen.

Ook Nijmegen ontkwam niet aan de heksenwaan. De stad had zelfs de primeur in de Nederlanden: in 1469 werd voor het eerst een doodvonnis voltrokken tegen een tovenaar: Sander van Loenen. Velen, vooral vrouwen, zouden eenzelfde lot ondergaan. Het laatste slachtoffer in de Nederlanden werd gevonnist in 1610.

De expositie in museum De Stratemakerstoren toont hoe de heksenwaan ontstond, wat nu eigenlijk een "heks" was en wat ze allemaal in haar schild voerde op de heksensabbat, in haar kruidentuin en haar geheimzinnige keuken. Diverse voorwerpen en afbeeldingen zijn getuigen van de wijze waarop de kerk de zogenaamde "heksen" meende te moeten vervolgen d.m.v. allerlei proeven en foltermethodes, om betrokkenen tot een bekentenis te dwingen. Omdat "hekserij" nog steeds actueel is, wordt ook aandacht besteed aan moderne tovenarij-hekserij, de zogenaamde Wicca.

Het lijkt lang geleden, maar de motieven die de mensen toen aanzetten tot heksenvervolging zijn nog steeds springlevend: het zoeken naar een uitweg voor de eigen frustraties ontstaan door maatschappelijke onzekerheid, economische achteruitgang en een diepgaande angst voor ziekte en dood. En steeds weer opnieuw wordt onmacht omgezet in agressie tegen een bepaalde, meestal zwakke, bevolkingsgroep. Bovendien blijft de mens zich steeds opnieuw geboeid confronteren met de ongrijpbare en onbegrepen wereld van de magie. Juist in een tijd waarin we alles rationeel menen te kunnen verklaren, groeit de belangstelling voor de belevingswereld van het onverklaarbare, het duistere, het mysterieuze en neemt bijvoorbeeld de millenniumwaan bij sommigen absurde vormen aan...

Homepage: https://come.to/stratemakerstoren

Deel: ' Expositie Van duivelsberg tot heksendans '
Lees ook