Gemeente Zoetermeer

Exposities en brochure over Dorp in Stadhuis en de Zoetelaar

Het Dorp staat centraal in twee exposities en een brochure. Dat alles in het kader van het project 'De Gave Stad'. Met de exposities en de brochure hopen de initiatiefnemers van het project de bijzondere kwaliteiten van Zoetermeer op het gebied van stedenbouw en architectuur te laten zien.

Expositie Stadhuis
Afgelopen zaterdag opende wethouder Heidema een wijkexpositie met foto's van Ton van Zeijl in de Zoetelaar, Dorpstraat 99. Tot genoegen van de gemeente Zoetermeer trok de wijkexpositie veel bezoekers tijdens de openingsdag. Belangstellenden hebben nog tot en met 27 oktober de tijd om de foto's te bekijken. Met de expositie beoogt de fotograaf het Dorp op een kunstzinnige manier in beeld te brengen.

De gemeente hoopt het grote aantal bezoekers van de Zoetelaar ook te mogen verwelkomen in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein
1. Daar worden tot 25 september foto's van het Dorp geëxposeerd, die gemaakt zijn door Wim Goutier. Hij heeft de uitbreiding van Zoetermeer nauwgezet gevolgd en op foto vastgelegd. Terwijl bij de expositie van Van Zeijl de nadruk ligt op het kunstzinnige aspect, heeft de fototentoonstelling van Goutier een meer historische inslag.

Wijkbrochure Dorp
In aanvulling op de exposities is een rijk geïllustreerde brochure te koop over het Dorp voor 2,20 (één euro). De brochure is verkrijgbaar in de Zoetelaar, het Stadhuis en het Stadsmuseum in 't Oude Huis. De brochure bevat een cultuurhistorische verkenning van de wijk, waarin de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke opzet, de architectuur en de huidige verschijningsvorm van het Dorp wordt behandeld.

De Gave Stad
Het project 'De Gave Stad' is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, Stichting Floravontuur en Van Zeijl Photo Design. De initiatiefnemers willen de bijzondere kwaliteiten van Zoetermeer op het gebied van stedenbouw en architectuur inzichtelijk te maken en uitdragen. Dat gebeurt door middel van een reeks exposities met bijbehorende publicaties. In chronologische volgorde komen alle wijken van Zoetermeer aan bod met als startpunt de wijk Dorp. De publicaties worden aan het eind van de reeks wijkexposities in boekvorm gebundeld en tijdens een slottentoonstelling gepresenteerd.

Architectuur- en Welstandsnota
In het kader van 'De Gave Stad' worden ook informatieavonden gehouden voor de wijkbewoners. Het doel van die avonden (en van de exposities en de brochure) is een discussie bij de bewoners op gang te brengen over het uiterlijk van hun wijk. Hun meningen en suggesties zullen bijdragen aan de totstandkoming van een Architectuur- en Welstandsbeleidsnota.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 18 September 2001 (12.00)

Deel: ' Exposities over Dorp in stadhuis Zoetermeer en de Zoetelaar '
Lees ook