MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

Externe optredens bewindslieden BZK week 10

Staatssecretaris drs. G.M. de Vries

Woensdag 8 maart
12.30 uur:
Lunch met brandweervrouwen in het kader van de Wereldvrouwendag. Staatssecretaris De Vries wisselt tijdens de lunch met de brandweervrouwen van gedachten over het werven van meer vrouwelijke brandweerlieden. Op dit moment werken er slechts een kleine 700 vrouwen bij de brandweer, op een totaal van 26.500 brandweerlieden. Dat is nog geen drie procent. In het gesprek komen o.a. de heersende mannencultuur, de selectie-eisen en zaken als kinderopvang aan de orde.
Plaats: Hotel restaurant Corona, Buitenhof 39-42, Den Haag.

Donderdag 9 maart
12.00 uur:
Staatssecretaris De Vries en de Arubaanse minister-president Eman nemen het rapport van de commissie-Biesheuvel in ontvangst, gevolgd door een persconferentie.
In maart 1999 bereikten Nederland en Aruba overeenstemming over financiële zelfstandigheid van Aruba. Een commissie onder leiding van mr. B.W. Biesheuvel presenteert nu een advies over de manier waarop die financiële zelfstandigheid in een periode van tien jaar bereikt kan worden.
Plaats: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

Minister R.H.L.M. van Boxtel
minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

woensdag 8 maart
20.00 uur:
Minister Van Boxtel spreekt op de jaarlijkse 8 maart-viering (Wereldvrouwendag) van het maandblad Opzij over het onderwerp: 'Feminisme en Islam: een onmogelijke combinatie?'. Plaats: de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.

donderdag 9 maart

9.30 uur:
Minister Van Boxtel installeert de adviescommissie modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Deze commissie moet advies uitbrengen over ondermeer de inrichting van de GBA binnen de toekomstige overheidsinformatievoorziening.
Plaats: Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Lange Vijverberg 11 te Den Haag.

Nadere inlichtingen bij persvoorlichting BZK, telefoon 070-426 8888.

Buiten kantooruren is altijd een voorlichter bereikbaar via de meldkamer van het ministerie, telefoon 070-426 6060.

03 mrt 00 14:39

Deel: ' Externe optredens bewindslieden BZK week 10 '
Lees ook