expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Externe optredens bewindslieden week 36

Externe optredens bewindslieden ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Agenda week 36: 6 t/m 12 september 1999

Minister Peper

Maandag 6 september

15.30 uur:
opening Academisch Jaar voor het politieonderwijs; plaats: Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum LSOP, Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

Dinsdag 7 september

16.30 uur:
aanbieding aan minister Peper (BZK) en minister Korthals (Justitie) van het voorontwerp Algemene Wet Bestuursrecht door de Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht (Commissie-Scheltema) ; plaats: Ministerie van Justitie, Van Schaikzaal, Den Haag.

Woensdag 8 september

10.00 uur:
Tweede Kamer, algemeen overleg Vaste Kamercommissie Europese Zaken over de Nederlandse inbreng in de Europese Raad in Tampere (Finland).

Donderdag 9 september

11.00 uur:
Tweede Kamer, algemeen overleg Vaste Kamercommissies BZK, Justitie en OCW over toekomst politieonderwijs en evaluatie LSOP-wet.

13.30 uur
Tweede Kamer, algemeen overleg Vaste Kamercommissies BZK en Justitie over Integraal Veiligheidsprogramma (IVP).

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid)

Maandag 6 september

12.30 uur
persconferentie over de provinciale en regionale millenniumoefeningen van woensdag 8 september (samen met staatssecretaris De Vries); plaats: perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger I, Lange Poten 10, Den Haag.

14.30 uur
werkbezoek aan de gemeente Leiden in het kader van het Grote Stedenbeleid; om 17.45 uur is minister Van Boxtel beschikbaar voor de media; voor meer informatie: Gemeente Leiden, afdeling Voorlichting, mevr. Roso, tel. nr. (071) 5165055.

Dinsdag 7 september

12.30 uur
virtuele opening overheidsloket 2000 ( via Internet) van de gemeente Enschede (pilotgemeente van het programma Overheidsloket 2000); plaats: stadhuis gemeente Den Haag.
Woensdag 8 september

15.30 uur
werkbezoek in het kader van het millenniumbeleid aan de gemeente Amsterdam (Millennium Transport);
plaats: om 16.50 uur is er (foto)gelegenheid voor de pers in de Tramremise aan de Havenstraat.
Aansluitend brengt de minister een werkbezoek aan de gemeente Utrecht , waar een millenniumoefening plaatsvindt;
plaats: vanaf 20.15 uur kan de pers daarbij aanwezig zijn. Voor meer informatie: afdeling Communicatie van de gemeente Utrecht, mevrouw Borgna, tel. nr. (030) 2861055.

Donderdag 9 september

13.00 uur
toespraak congres 'Project Youth at Risk' i.v.m. 'Oss 600 jaar stad';
plaats: theater 'De Lievekamp' in Oss.

15.30 uur
toespraak jubileumbijeenkomst ondernemersorganisatie voor Welzijn, Hulpverlening en Opvang VOG over het Grote Stedenbeleid; plaats: Congrescentrum Engels, Rotterdam.

Staatssecretaris De Vries

Maandag 6 september

12.30 uur
persconferentie over de provinciale en regionale millenniumoefeningen van woensdag 8 september (samen met minister Van Boxtel); plaats: perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger I, Lange Poten 10, Den Haag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting van het ministerie, tel. (070) 3021414; buiten kantooruren kunt u de piketvoorlichter bereiken via de meldkamer van het ministerie, tel. nr. (070) 3026060.

03 sep 99 15:29

Deel: ' Externe optredens bewindslieden BZK '
Lees ook