Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
131

Directie:
voorlichting

27-09-2001

Status:
informatie

Extra aandacht voor positie gehandicapten in hoger onderwijs

Leerlingen met een handicap blijken net zo vaak van het voortgezet naar het hoger onderwijs door te stromen als leerlingen zonder handicap. 40 procent van de studenten met een handicap ondervindt echter wel problemen in het volgen van hoger onderwijs, wat vaak leidt tot studievertraging. Vaak maken ze geen gebruik van bestaande faciliteiten. Veel studenten en onderwijsinstellingen zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden. Daarom is er allereerst betere voorlichting nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van OCenW. Minister Hermans verdubbelt vanaf volgend jaar het budget van Handicap & Studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, tot 1,4 miljoen gulden (640.000 euro) per jaar, onder meer om de voorlichting te verbeteren. Minister Hermans doet deze toezegging in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief verstuurt hij het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en een 'quick scan' naar de toegankelijkheid van gebouwen in het hoger onderwijs van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid.

Belemmeringen voor gehandicapten in hoger onderwijs Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht of en welke belemmeringen studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs ondervinden. Het blijkt dat het studenten met een handicap bijvoorbeeld meer energie, tijd en moeite kost om tentamens en examens te maken, schriftelijk materiaal te bestuderen en lessen te volgen dan studenten zonder handicap. Van de onderzochte groep, die representatief is voor de ongeveer 60.000 studenten met één of meer beperkingen, geeft 40% aan hiermee te maken te hebben. Studenten maken vaak geen gebruik van bestaande faciliteiten. Veel studenten zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden.
Leerlingen met een handicap, die een HAVO of VWO-diploma hebben, blijken wel net zo vaak van het voortgezet naar het hoger onderwijs door te stromen als leerlingen zonder handicap.

Toegankelijkheid onderwijsgebouwen
Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid onderzocht in haar 'quick scan' de toegankelijkheid van gebouwen in het hoger onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat oude gebouwen vaak minder goed toegankelijk zijn dan nieuwe. Slechts 25% van de gebouwen voldoet volgens het Landelijk Bureau Toegankelijkheid redelijk aan de toegankelijkheidseisen. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt overigens dat voor 18% van de studenten met een bewegingshandicap de toegankelijkheid van schoolgebouwen problematisch is.

Oplossing: meer service, meer voorlichting
Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat allereerst er meer gedaan kan worden aan de bekendheid van faciliteiten en mogelijkheden voor studenten met een handicap. Verder blijkt dat de persoonlijke begeleiding van decanen, studie-adviseurs en docenten nog onvoldoende voorziet in de behoefte van studenten met een handicap. Expertisecentrum Handicap & Studie is een servicepunt voor studenten en instellingen. Door middel van gerichte voorlichting en het verspreiden van goede voorbeelden moet de positie van studenten met een handicap verbeterd worden. Minister Hermans heeft besloten het budget van dit expertisecentrum Handicap & Studie met ingang van 2002 te verdubbelen tot 1,4 miljoen gulden (640.000 euro) per jaar.


Zie ook:
brief Tweede Kamer
onderzoek studeren met een handicap
quick scan gebouwen in het hoger onderwijs

omhoog laatst bijgewerkt 27-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Extra aandacht positie gehandicapten in hoger onderwijs '
Lees ook