Gemeente Breda

Persberichten

24-02-1200

Hart voor je Buurt: extra aandacht voor Centrum en Noordwest

De campagne Hart voor je Buurt krijgt in het Centrum en Breda Noord-West extra aandacht. Een dezer dagen krijgen de bewoners uit deze districten een brochure van de campagne "Hart voor je Buurt" in hun brievenbus. Dit om de bewoners extra aan te sporen om projecten op te zetten om hun buurt of wijk prettiger, leefbaarder en veiliger te maken. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat er vanuit deze districten relatief weinig subsidieverzoeken bij de gemeente binnenkomen.

Zo is uit de evaluatie van de campagne gebleken, dat er van de in 2002 gehonoreerde verzoeken voor kleine projecten 15 uit het district Zuidwest, 27 uit Zuidoost, 6 uit het Centrum, 8 uit Noordwest en 1 uit Noordoost kwamen. En dat er van de 29 gehonoreerde verzoeken voor grootschalige initiatieven 8 uit het district Zuidwest, 13 uit Zuidoost, 2 uit het Centrum, 5 uit Noordwest en 1 uit Noordoost kwamen. Conclusie mag zijn, dat de campagne in de districten Zuidwest (23) en Zuidoost (40) het beste en in de districten Centrum (8), Noordwest (13) en Noordoost (2) minder scoort. Ook uit de Burgerenquête 2002 waar vragen werden gesteld over de bekendheid van de campagne en de bereidheid om een project op te zetten en uit te voeren, is gebleken dat de campagne relatief minder bekend is bij de inwoners van Centrum en Breda Noord-West.

De huis-aan-huis-bezorging van de folders in het Centrum (in met name de buurten Fellenoord, Schorsmolen en het Stationsgebied) en in Noordwest (in de buurten Gageldonk, Kievitsloop, Kesteren, Muizenberg, Heksenwiel, Kroeten en Overkroeten) is een van de maatregelen die het comité 'Hart voor je Buurt" neemt om de campagne extra onder de aandacht te brengen. Een andere maatregel is om bij wijze van proef folders uit te delen en toelichting te geven op de campagne tijdens evenementen, koopzondagen en dergelijke in genoemde buurten en wijken. Behalve de districten Centrum en Noordwest krijgen ook het Bredase bedrijfsleven en het onderwijsveld dit jaar extra aandacht van het comité 'Hart voor je Buurt". Dit met het oog op een actieve betrokkenheid vanuit deze doelgroepen.

Breda, 24 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra aandacht voor Centrum en Noordwest Breda '
Lees ook