Provincie Groningen


Groningen, 7 juli 1999 Persbericht nr. 160

Extra aandacht voor kinderen en jongeren in Westerkwartier

GS hebben vandaag besloten verschillende subsidies toe te kennen aan culturele activiteiten in het kader van het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier. Het gaat vooral om activiteiten voor kinderen en jongeren. GS hebben hun besluit gebaseerd op voorstellen van de Stuurgroep Regionaal Cultuurplan Westerkwartier. De Westerkwartier gemeenten zijn ook accoord met deze voorstellen.

Mede met behulp van het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier kunnen de komende jaren meerdere interessante activiteiten en evenementen die op stapel staan, ook daadwerkelijk tot uitvoer worden gebracht.

Het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen en de gemeenten Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn. Met een gezamenlijke aanpak willen gemeenten en provincie het culturele netwerk in de regio versterken. Ook in de regio's Gorecht en Oost-Groningen wordt inmiddels al op een dergelijk manier intensief samengewerkt. En binnenkort gaat ook de samenwerking in Noord-Groningen van start. Elk gebied heeft echter zijn eigen aanpak. Elk regionaal cultuurplan is dus verschillend en sluit daarmee aan bij de wensen in het gebied. In het Westerkwartier liggen de accenten op activiteiten voor kinderen en jongeren en op de historie van het eigen gebied.

Kinderen, jongeren en cultuurhistorie

Het project "Gezocht....Schouwburgdirectie" van de Oude Ulo is een voorbeeld van een activiteit voor jongeren die past binnen het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier en die GS wil steunen. Dit project geeft jongeren de kans zelf een vaste avond per maand te programmeren en te beheren in de Oude Ulo. Onder deskundige leiding leren jongeren alles wat daarbij komt kijken. De Oude Ulo ontvangt hiervoor ƒ 15.000,-- subsidie.
De Stichting Welzijn Westerkwartier zal ƒ 11.455,-- ontvangen voor het organiseren van een draaitol-theaterweek 1999 (voor jongeren van 13-16 jaar dat plaatsvindt in de herfstvakantie in kleine dorpen in de gemeenten Grootegast en Zuidhorn) en voor het Meeleeftheater (kinderen van 6-12 jaar maken eigen theatervoorstelling) en voor een aantal voorstellingen van het Amnesty theater.
De Stichting Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier ontvangt voor het Millenniumproject ƒ 64.500,-- subsidie. Dit project bestaat uit meerdere activiteiten die samen een beeld schetsen van de regionale geschiedenis gedurende de laatste 1000 jaar.

Overige projecten die gehonoreerd zijn en gesubsidieerd worden, zijn: Het Waddapattja festival (een Afrikafestival met muziek en workshops) in 2000 van de Stichting Dieverdoatsie uit Niehove (ƒ 7.500,--). Het culturele jaarprogramma van de Oude Ulo te Leek (ƒ9.000,--) en het project "Tegenwind", een big-band-festival (ƒ4.500,--) ook van de Oude Ulo.

Het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier

In de stuurgroep Regionaal Cultuurplan Westerkwartier zitten de vier wethouders Cultuur van de deelnemende gemeenten en de gedeputeerde Cultuur van de provincie. Deze stuurgroep laat zich adviseren door een werkgroep, waarin onder andere cultuurambtenaren zitten van de gemeenten en de provincie en vertegenwoodigers uit het veld. Door middel van oproepen, bijeenkomsten en persoonlijke contacten krijgt de werkgroep zicht op allerlei plannen en ideeën. Alle ingediende plannen worden door de werkgroep beoordeeld. Bekeken wordt of het bijvoorbeeld een initiatief is, dat interessant is voor een groot deel van de betrokken gemeenten. Bovendien moeten de activiteiten bovenlokaal zijn. Dat wil zeggen dat groepen uit meer dan één gemeente samenwerken of dat de activiteit zo'n uitstraling heeft, dat het voor publiek in een groot deel van het gebied interessant is. Ook belangrijk is of een activiteit iets toevoegt aan het bestaande aanbod, dus `vernieuwend' is.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, Afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, 050 - 3164324.

Deel: ' Extra aandacht voor jongeren Gronings Westerkwartier '
Lees ook